برچسب ها: ابن عربی

۲ کتاب

کتاب ها

عنواناندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

نویسندهحسین شکرآبی

ناشرسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰نسخه

شابک5-422-108-600-978

تعداد صفحات۳۹۱ص

عنوانابن عربی از نگاهی دیگر

نویسندهسید محسن طیب‌نیا

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم