ناشر: دلیل ما

۶ کتاب

کتاب ها

عنواننقد ادله ی خلافت

نویسندهنجم الدین طبسی

ناشرانتشارات دلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰نسخه

شابک9-025-442-600-978

تعداد صفحات۷۷۶ص

عنواننقد ادله ی خلافت

نویسندهنجم الدین طبسی

ناشرنشر دلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

عنوانمعارف وحیانی

نویسندهسید جعفر سیدان

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانکتاب زید بن وهب جهنی: بازیابی یکی از نخستین نگاشته‌ها درباره خطب امیرمؤمنان علی علیه السلام

نویسندهمهدی مردانی

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانابن عربی از نگاهی دیگر

نویسندهسید محسن طیب‌نیا

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانامام علی علیه السلام شیرمرد و قدیس اسلام

نویسندهرکس بن زائد عزیزی

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم