برچسب ها: جغرافیا

۴۴ کتاب

کتاب ها

عنوانسرزمین کرمانج ها؛ نگاهی به نژاد، تاریخ، جغرافیا، مساکن اولیه و آداب و رسوم قوم ایرانی کرد از ادوار گذشته تا کنون

نویسندهسعید اسدی فر

ناشرانتشارات سفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانفرهنگنامه بوشهر (دوجلدی)

نویسندهسید جعفر حمیدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنواندرگذشت یک پیامبر؛ پایان حیات محمد [ص] و آغاز اسلام

نویسندهاستفان شومیکر

ناشرانتشارات دانشگاه پنسیلوانیا

تاریخ چاپ۲۰۱۲

مکان چاپفیلادلفیا

عنوانجغرافیای مذهبی سوریه

نویسندهحبیب زمانی محجوب

ناشرپژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپقم

عنوانوهابیت قبل از نفت (کارنامه ی وهابیت سلفی در قلب جزیره ی عربی)

نویسندهحسین غیب غلامی هرساوی

ناشرابتا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانجغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویر احمد

نویسندهنور محمد مجیدی کرائی

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنوانتاریخ و جغرافیای پنجاب

نویسندهسید محمدنصرت علی‌خان دهلوی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانجغرافیا و تاریخ (پیوند مرزها)

نویسندهالن، اچ، بیکر

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران