۱۵۷۸
۵۳۷
۱۳۹۹/۷/۷
پاره نوشته های پیشاسقراطی

پاره نوشته های پیشاسقراطی

پدیدآور: دانیل دبلیو. گراهام ناشر: انتشارات امیر کبیرتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مترجم: بهناز دهکردیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخه

خلاصه

این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی این کتاب نگاشته شد که پیشاسقراطیان نسبتا در میان عالمان دنیای انگلیسی زبان نادیده گرفته شده بودند. این اثر در صدد است که با آسان کردن دسترسی به این متون برای مخاطبان گسترده تر، نقش کوچکی در یاری رساندن به توجه دوباره به فلسفه ی نخستین یونان ایفا نماید. ترجمه ی پیش رو کمک خواهد کرد که شناخت نقطه ی آغاز فلسفه ی غرب بیش تر گسترش یابد، در میان مردمی که فرهنگ شان پیوندهای ژرفی با حکمت باستان دارد.

معرفی کتاب

پیشا سقراطیان، اندیشمندان یونانی بودند که پیشگام شیوه ای نوین در اندیشه بودند که در آن رخدادهای طبیعی، حتی آن هایی که به نظر معجزه آسا می رسیدند، به عنوان پیامد فرایندهای طبیعی تبیین می شد. آن ها ملحد نبودند اما این عادت را پایه گذاشتند که به جای تبیین دینی پدیده ها، به دنبال تبیین های علمی آن باشند. فیلسوفان نخستین، اغلب نظریه های کیهان شناسانه ای می پروراندند که پیدایش جهان و موجودات درون آن را توصیف می کرد. نظریه هایی جسورانه و تخیلی اما در عین حال بسیار هوشمندانه. این فیلسوفان هیچ روش دقیقی برای آزمودن نداشتند که نظریه های آن ها را اثبات یا رد کند. با این وجود بیش تر دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که پیشاسقراطیان با این حرکت خود مفهوم علم طبیعی را به ما شناساندند آن هم بدون اینک واقعا در علوم تجربی مشارکت کنند.

هرکسی که در مورد پیشاسقراطیان کار جدی ای انجام داده باشد می داند که این عرصه دچار کمبود یک کتاب مرجع شایسته است.این کتاب ثمره ی سال های بسیار پژوهش و کشمکش نویسنده با متونی است که در این نوشتار آمده اند. زمانی این کتاب نگاشته شد که پیشاسقراطیان نسبتا در میان عالمان دنیای انگلیسی زبان نادیده گرفته می شدند. این اثر در صدد است که با آسان کردن دسترسی به این متون برای مخاطبان گسترده تر، نقش کوچکی در یاری رساندن به توجه دوباره به فلسفه ی نخستین یونان ایفا نماید. ترجمه ی پیش رو کمک خواهد کرد که شناخت نقطه ی آغاز فلسفه ی غرب بیش تر گسترش یابد، در میان مردمی که فرهنگ شان پیوندهای ژرفی با حکمت باستان دارد. آنچه در این پژوهش مد نظر بوده نه مجموعه ای جامع، که بیش تر همچون پلی بین کتاب درسی مقدماتی و مجموعه ای جامع است، نوعی مجموعه ی قابل حمل و روزآمد از متون شخصیت هایی که هرکس درباره آن ها مطالعه می کند و باید به همراه داشته باشد. این کتاب شامل نوزده فصل است که به هجده شخصیت و دو رساله ی ناشناس، به همراه یک شخصیت در پیوست پرداخته است. در هر مورد برای هر شخصیت یک درآمد کوتاه، چند متن به یونانی و لاتین، برگردان، پی نوشتی کوتاه و کتاب شناسی گزیده ای وجود دارد. مطالب در دو بخش طبقه بندی شده است:

بخش اول: کیهان شناسان و هستی شناسان

بخش دوم: سوفسطاییان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای