۴۸۷۱
۰
۱۳۹۷/۳/۱۵
اهل بیت در متون اسلامی اندلس

اهل بیت در متون اسلامی اندلس

پدیدآور: محمدرضا شهیدی پاک ناشر: نشر علویونتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: قم

خلاصه

اهل بیت در متون اسلامی اندلس نام بخشی از کتاب تاریخ تشیع در اسپانیا و قسمتی از پژوهشی است که به جمع آوری و تألیف و تحلیل تاریخ تشیع در اندلس و مطالب مربوط به ائمه ی شیعه پرداخته است. این اثر حاصل تلاش مولف از 1378 تاکنون در بررسی میراث مکتوب شیعه در بین متون اسلامی اندلس است که بوسیله ی علما و دانشمندان و شعرای شیعه و متشیع اندلسی خلق شده است.

معرفی کتاب

در منابع مغربی از رویداد حذف اهل بیت و علویان از جریان قدرت در صدراسلام و تأسیس دولت اموی در شام و سپس در قرطبه که استمرار استکبار اموی در غرب جهان اسلام بود، با عنوان «ملکه ی الامویه و هلکه العلویه» یاد شده است. امویان چگونه توانستند در برابر شخصیت علمی و معنوی پیامبر بایستند و از استمرار اسلام بوسیله اهل بیت که رکن دین است جلوگیری کنند. امویان این کار را با انتحال انجام دادند. انتحال اموی از اسلام در برابر تحقیق علوی قرار گرفت. معاویه با انتحال مفهوم قرآن در برابر حقیقت قرآن، از قدرت اسلام استفاده کرد و این عملکرد انتحال مفاهیم اسلامی بوسیله امویان که هیچگاه به اصل اسلام ایمان نیاوردند مورد توجه ابن سبعین اندلسی بنیانگزار تصوف فلسفی و از بانیان عرفان شیعی در اندلس قرار گرفت. اودر جو خفقان ضد شیعی مغرب و آفریقایی در بیان رمزی به حقانیت اهل بیت پرداخته است و بر همین مبنا شیوه و روش مطالعاتی خود در دین را روش تحقیق نامیده است و پرده از انتحال اموی در برابر تحقیق برداشته است. او تلاش بسیاری برای اتحاد بین جریان های دینی در مغرب واندلس و آفریقایی و جلوگیری از بهره مندی جریان اموی از اختلاف تسنن و تشیع برداشت. با همه ی اقدامات انتحالی امویان شرق و امویان غرب، اهل بیت بوسیله ی ادبا و علما و دانشمندان و فلاسفه و عرفا ماندگار شد. این بقای ذکر اهل بیت از حقایق تاریخ اسلام درشبه جزیره ی ایبری مغرب و اندلس است.

اهل بیت در متون اسلامی اندلس نام بخشی از کتاب تاریخ تشیع در اسپانیا و قسمتی از پژوهشی است که به جمع آوری و تألیف و تحلیل تاریخ تشیع در اندلس و مطالب مربوط به ائمه ی شیعه پرداخته است. این اثر حاصل تلاش مولف از 1378 تاکنون در بررسی میراث مکتوب شیعه در بین متون اسلامی اندلس است که بوسیله ی علما و دانشمندان و شعرای شیعه و متشیع اندلسی خلق شده است. ابن ابار دردررالسمط و ابن خطیب و ابن منظور و محی الدین عربی و ابن مسره و ابن عبدون وابن هانی، از بزرگان اندلسی هستند که در آثار خود به معارف اهل بیت پرداخته اند. اهل بیت علیهم السلام در متون اسلامی اندلس و مغرب، چون نگینی درخشان در تاریخ و ادبیات جهان است، وصف شخصیت حسنین در کتاب «دررالسمط» ابن ابار اندلسی، میراث گرانقدر اسپانیا در دوره ی اسلامی است. با وجود شرایط ناپایدار تشیع و جلوگیری از گسترش و محو آن در اندلس، ذکر اهل بیت در ادبیات اندلسی ماندگار شده است. در تحقیق حاضر تاریخ اسپانیا در دوره ی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، روح و محور و اساس تاریخیت و میراث تاریخی مشترک جهانی است که تحقیق وتحلیل تاریخ اندلس به آن رسیده است و اهل بین می توانست عامل اتحاد جمعیت اسلامی دراسپانیا باشد. پژوهش پیش رو معارف مربوط به اهل بیت درادوار مختلف تاریخ حضور مسلمانان در اندلس از امویان تا بین الاحمر (983 ه / 1516 م) را آورده است.

فهرست ابواب:

باب اول- کلیات تاریخی و جغرافیایی اندلس

باب دوم- استبداد و سلطه ی مطلق امویان در اندلس

باب سوم - روابط خارجی دولت امویان اندلس برای مهار تشیع

باب چهارم- اهل بیت در متون اسلامی اندلس عهد اموی

باب پنجم- ملوک الطوایف؛ جنگ احزاب و پراکندگی تشیع

باب ششم- ادعای مهدویت در اسپانیا و شورش مریدین

باب هفتم - ظهور تسنن دولتی مرابطین

باب هشتم - اهل بیت در متون و منابع اسلامی عهد مرابطین

باب نهم - قیام دولت شیعی موحدین و استمرار وحدت سیاسی مغرب و اندلس

باب دهم - میراث اهل بیت در آثار دوره موحدین

باب یازدهم - ظهور و سقوط آخرین دولت  اسلامی در اندلس

باب دوازدهم - متون وآثار مکتوب شیعی درعصر بنی الاحمر در اندلس

باب سیزدهم - آثار مکتوب اهل بیت در متون اندلسی دوره حفصیان

باب چهاردهم - آثار علمای متشیع پس از موحدین در متون اسلامی اندلس

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه

برگی دیگر از دفتر لسان الدوله (کشف یک سرقت علمی)

برگی دیگر از دفتر لسان الدوله (کشف یک سرقت علمی)

زهرا شریف کاظمی

پژوهش حاضر به این مطلب اختصاص دارد که «رساله مختصر منسوب به لسان الدوله» متعلق به اوست یا استنساخ کت

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر برآورد کلی جنگ‌های صلیبی و استمرار آن به عنوان پارادایمی برای تعریف جنگ‌های موجود بین الم

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر مسائل سه جزء جغرافیایی مـصر و شـام و جزیـره را به عنوان واحد پیوسته رویدادهای سیاسی اجتما