۲۳۵۲
۸۱۶
۱۳۹۶/۹/۲۱
سفینۀ ترمد

سفینۀ ترمد

پدیدآور: محمد بن یغمور مصحح: امید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی ناشر: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است.

معرفی کتاب

این کتاب مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که نویسندۀ آن در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این نوشتار در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است. در این اثر، نام برخی از شاعران آمده که در منابع دیگر ذکری از آنها نیست و طبعا اشعارشان هم نویافته است. همچنین از شعرای مشهور نیز اشعار و ابیاتی نویافته ثبت شده که در دیوان چاپی آنها نیست. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب، وجود ضبط های خوب و مهمی است که در دواوین چاپ شدۀ این شاعران وجود ندارد. 

فهرست مطالب (عناوین اصلی):

1. سبب تألیف

2. محتوا و مضمون

1.2. شاعران این سفینه

2.2. نحوۀ چینش و دسته بندی مضامین و مطالب

3.2. نوشته های محمد بن یغمور

3. معرفی نسخه

1.3. ویژگی های رسم الخطی و زبانی

2.3. میزان اعتبار

سفینۀ ترمد

قسم اول: در توحید باری و  موعظت و نصیحت و تنبیهات

قسم دوم: فی القصاید المختار

قسم سوم: در قصاید مصنوعۀ متفرقه

قسم چهارم: فی الهجا و المطایبة

قسم پنجم: فی المقطعات و هی عشرة اقسام

قسم ششم: فی الغزلیات

قسم هفتم: فی الرباعیات المتفرقه و هی ثمانیة ابواب

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و