۲۰۲۹
۱۰۳۹
۱۳۹۶/۵/۳۰
نان در اسلام: بررسی استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف

نان در اسلام: بررسی استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف

پدیدآور: سید عبدالحمید واسطی ناشر: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: مشهد

خلاصه

اسلام دارای ظرفیت مدیریت تمام سیستم های زندگی در مقیاس یک تمدن جهانی است. این موضوع باید به عنوان یک ادعای مهم اثبات شده و نمونه ای از توانمندی معارف اسلامی در طراحی سیستم های مربوط به زندگی ارائه شود. در این کتاب نگرش سیستمی به دین، به منظور تولید یک سیستم از سیستم های اسلامی به عنوان یک فرضیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی کتاب

از اصلی ترین آموزه های دین اسلام خاتم بودن این دین از یک سو و کامل بودن آن از سوی دیگر است؛ لازمه قطعی این دو مسأله، ضرورت پاسخ گوئی اسلام به تمام نیازهای هدایتی بشریت تا قیام قیامت است. اسلام دارای ظرفیت مدیریت تمام سیستم های زندگی در مقیاس یک تمدن جهانی است. مهم دست یابی به روش معتبر برای استخراج استراتژی های لازم جهت مدیریت سیستم ها از گزاره های دینی است.

در این نوشتار سعی شده تا دستورالعمل های اسلام برای اصلاح فرایند تولید تا مصرف نان با توجه به وجود انبوه ضایعات نان و تأثیر آن در امنیت غذایی مورد بحث و بررسی واقع شود. هدف از این تحقیق بهینه سازی الگوی تولید و مصرف نان است که با روش کاربردی توسعه ای با رویکردی تعلیلی به انجام رسیده است. به این ترتیب کتاب حاضر نمونه عینی از استخراج یک سیستم از سیستم های زندگی در عرصه امنیت غذائی در موضوع «نان از دانه تا خانه» مبتنی به نظر اسلام است که با اشاره به مبانی دینی و اصول طراحی سیستم و مدل، نگاشته شده است. تعاریف و یا دیدگاه ها و نظرات ارائه شده دراین کتاب، ارجاع به منبعی داده نشده است، یافته هایی است که پس از مطالعه و بررسی منابع قابل دسترسی مربوط به موضوع، با استفاده از روش تفکر انتقادی به دست آمده است.

در فهرست مطالب، موضوعات تحت عنوان «استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید به مصرف» به صورت ذیل ذکر گردیده است:

استراتژی کلان غذا و امنیت غذایی

استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی انتخاب دانه برای کشت

استراتژی آرد کردن

استراتژی تخمیر

استراتژی اندازه نان

استراتژی میزان حرارت پخت

استراتژی میزان حرارت نان پس از تولید

استراتژی مصرف

مدل سازی از گزاره های استراتژیک اسلام درباره چرخه نان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و