۲۸۶۶
۰
۱۳۹۵/۱۱/۹
جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه (سال 1347)

پدیدآور: جواد صفی نژاد ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر سند بی بدیلی برای شناخت زندگی پویای عشایر در دهه 1340 و پایه ای برای شناخت مسیر تحولات اجتماعات عشایری کشور می باشد. جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلویه بر اساس اولاد، طایفه، تیره و سایر مشخصات ایل در سال 1347، اهم مطالب این پژوهش را تشکیل می دهد.

معرفی کتاب

در روزگاران نه چندان دور اجتماعات عشایری و ایلات، بخش مهمی از مردمان سرزمین ایران را تشکیل می دادند. اگرچه گردش روزگار و شهرنشینی شتابان رفته رفته رمق زندگی ایلات را گرفت و اکنون جز تعداد اندکی از جمعیت عشایری کشور باقی نمانده اما عشایر، نقش بی بدیلی در فرهنگ و تاریخ ایران دارند. با این وجود مطالعات زیادی به روش علمی و با حضور در میدان زندگی ایلات و عشایر از سوی پژوهشگران ایرانی وجود ندارد.

در این کتاب، گزارشی از اطلاعات جامعه ی ایلی و زیر شاخه های آن در منطقه کهگیلویه به تفصیل آمده و خواننده با ساختار جامعه ایلی و مکان استقرار آن ها در پهنه سرزمین کهگیلویه و بویر احمد به ویژه مکان های گرمسیری و سردسیری کوچ و زندگی منظم و سامان یافته عشایر آشنا می شود. اگرچه گذشت سالیان و مداخلات حکومتی مانند اصلاحات ارضی سبب فروپاشی سامان زندگی عشایری شد اما هنوز هم می توان بقایای آن زندگی گذشته را در سرزمین کهگیلویه مشاهده نمود و از همین رو کتاب حاضر سند بی بدیلی برای شناخت زندگی پویای عشایر در دهه 1340 و پایه ای برای شناخت مسیر تحولات اجتماعات عشایری کشور می باشد.

دفترحاضر محتوی نتایج کوششی است که قسمت مطالعات عشایری برای شناخت ساختمان ایلی و مشخصات هر ایل و تقسیمات آن به طور جداگانه و دریافت جمیعت آنها، در مدت یک سال تحقیق در کهگیلویه به عمل آورده است به طوری که خواهیم دید روش نوینی برای تعیین جمعیت ایلات کهگیلویه به کار رفته است که می تواند در  تمام نقاط ایلی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر جمعیت کل هر ایل، جمعیت تمام نقاط و تقسیمات بزرگ و کوچک آن به طور جداگانه با ذکر نام هر یک، محل سردسیر و گرمسیر، ایل راه و درصد عشایر کوچ رو و اسکان شده هر قسمت نقل شده است. چون نقشه های ایلات کهگیلویه در دفتر مستقلی به چاپ رسیده در این جا به گذاردن چند نقشه برای هر ایل اکتفا گردیده است. کسانی که مایل به استفاده کامل و صحیح از این نوشته باشند باید گزارش محتوای نقشه ها و گزارش های دیگر مطالعه یک ساله کهگیلویه را مطالعه نمایند.

برای تهیه مونوگرافی، هر یک از محققین چندماه در مدت یک سال در یک ایل مطالعه کرده اند و به دست آوردن جمعیت هر ایل با الگوهایی که در اختیار داشتند به عهده آنها بوده است.

ایلات کهگیلویه شامل؛ بابوئی، بویر احمد سفلا، بویر احمد علیا، بویر احمد گرمسیر، بهمئی، چرام، دشمن زیاری و طیبی است که در فهرست مطالب کتاب به بررسی مشخصات هریک پرداخته شده است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

دیگر آثار نویسنده

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

جواد صفی نژاد

تلاش برای شناخت اجتماعات مختلف عشایری ایلات کهگیلویه به روشی علمی و دانشگاهی، از دستاوردهایی است که