۲۵۲۶
۰
۱۳۸۷/۱۰/۱۸
تاريخ هرات (دستنوشتي نويافته از نيمه اول قرن ششم هجري)

تاريخ هرات (دستنوشتي نويافته از نيمه اول قرن ششم هجري)

پدیدآور: شيخ عبدالرحمن فامي هروي مصحح: محمد حسن ميرحسيني - محمدرضا ابوئي مهريزي

خلاصه

یافت شدن این اثر را باید یکی از شگفتی های مربوط به دایره نسخ خطی در دو سه دهه گذشته خواند.

معرفی کتاب

تواریخ محلی در تمدن اسلامی از جایگاه بالایی برخوردارند اما حیف که بیش از نود و پنج درصد آنها از میان رفته است. تقریبا بیشتر شهرهای خراسان و به طور کلی ایران صاحب تواریخ محلی نه یکی بلکه چند عدد بوده اند اما امروزه تنها برخی از این آثار مانده است که نمونه معروف آن تاریخ قم، تاریخ بیهق و تاریخ جرجان است.
در باره هرات آثار متأخری وجود دارد اما آنچه به صورت شگفت انگیزی یافت شده تاریخ هرات فعلی است که از نیمه دوم سده ششم بوده و بنابر آنچه مصححان گفته اند از عبدالرحمن فامی هراتی است.
چاپ فعلی که به صورت عکسی منتشر شده است با مقدمه ای از آقای ایرج افشار و مقدمه ای بلند از دو مصحح آن یکی محمد حسن میرحسینی و دیگری محمد رضا ابوئی مهریزی است.
این تاریخ هرات که بخشی از متن اصلی است هشتاد برگ بوده و به صورت زیبایی عین تصویر نسخه منتشر شده است.
علاوه بر مقدمه مفصل فهارس کتاب نیز استخراج شده است.
یافت شدن این اثر را باید یکی از شگفتی های مربوط به دایره نسخ خطی در دو سه دهه گذشته خواند.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

حامد نوحه خوان

در قرن هفتم میلادی اعراب مسلمان توانستند سلسله ساسانی را سرنگون و ایران را تصرف کنند؛ دو قرن بعد ایر

من راوی آخرین کودتای ترکیه

من راوی آخرین کودتای ترکیه

نرگس رضایی

در این کتاب برای نخستین بار حوادث 15 جولای 2016 ترکیه از سوی یک شاهد زنده به زبانی متفاوت برای مخاطب

منابع مشابه بیشتر ...

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

اولیاء چلبی

در طول 500 سال گذشته، تمام سیاحانی که در خصوص ایران مطلبی نوشته اند، آثارشان چاپ و در اختیار نهادها

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سعید پورعظیمی

فرهنگ، تمدن و مشاهیر هر ملت، شناسه ای تاریخی از سرگذشت آن ملت است که شناخت اوضاع و احوال پیشینیان را