برچسب ها: وهابیت

۸ کتاب

کتاب ها

عنواناستعمار در خیلج فارس { استعمارگران در کرانه ی جنوبی خلیج فارس (1955-1763 م)}

نویسندهصلاح العقاد

ناشرانتشارات بین المللی گیوا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

عنوانداعش حقیقی و حقیقت داعش

نویسندهمحمدحسن حبیبیان

ناشرپژوهشکده مطالعات کاربردی قلم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانوهابیت قبل از نفت (کارنامه ی وهابیت سلفی در قلب جزیره ی عربی)

نویسندهحسین غیب غلامی هرساوی

ناشرابتا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانوهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

نویسندهسید جواد میری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانعربستان آل سعود وهابیت و نفت

نویسندهعلی رشیدی

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانأرشیف مملکة الحجاز و سلطنة نجد و ملحقاتها من 1343 هـ الی 1346 هـ

نویسندهعبدالعزیز بن محمد الفهد العیسی

ناشرجداول

تاریخ چاپ۲۰۱۳ م

مکان چاپبیروت

عنوانمکان های تاریخی مکه مکرمه (ضرورت حفظ آثار اسلامی و خیانت وهابیت در تخریب آنها)

نویسندهعبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان

ناشرمشعر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم