۲۱۹۵
۰
۱۳۹۵/۸/۱۰
وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

پدیدآور: سید جواد میری ناشر: نقد فرهنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

سید جواد میری

ناشر نقد فرهنگ

تهران  1395

چاپ اول

 

وهابیت فرقه ای انحرافی و زائیده استعمار انگلستان با همکاری دستگاه های جاسوسی در دل خلافت عثمانی ، بوده است تا انفاق جهان اسلام را از میان ببرد.

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد. نکته شایان توجه این است که سخن گفتن از موقعیت تمدن اسلامی و جهان اسلام در جهان کنونی به عنوان یک مجموعه در کنار مجموعه های دیگر، بدون پرداختن  و فهم درست و دقیق از وهابیت و افراط گرایی و خشونت گرایی اسلامی میسر نخواهد بود و بدون این فهم صحیح و دقیق ، قادر به ترسیم استراتژی و راهکاری درست و اساسی در مقابله با آن نخواهیم بود.

بسیاری از تحلیل گران تلاش دارند تضادهای موجود میان ایران و عربستان و اساسا تضادهای خانمان برانداز در جهان اسلام را به امری«ژئوپلتیک» تقلیل دهند.اما حقیقت امر این است که در پس این تقابل های ژئوپلتیکی، تضادها و تعارضاتی هنجاری و توصیه ای (نرماتیو) نیز وجود دارند که ربط وثیقی به تفسیر«هنجارها» (نرم ها) دارد. به عبارت دیگر مسئله بر سر این است :«هنجار» در شیوه زیست سوبژه مسلمانان در جهان معاصر چیست و آنچه را که از آن به اسلامیت تعبیر میکنیم بر چه مبنای حکمی و متافیزیکی استوار است؟

 

فهرست مطالب

دیباچه

مقدمه

بازخوانی یک مفهوم

وهابیت و تحول معرفتی معاصر

وهابیت و نظام سرمایه داری

علائم سمبلیک و تاثیر آن در رقابت های ژئوپلتیک

آیا وهابیت و سلفی گری دوقولوهای همزادند؟

از شهادت تا انتحار:واژگونی معنا شناختی

رویکرد فرهنگی و فهم وهابیت

مرزهای جغرافیایی-فرهنگی شیعی: دیگری وهابیت؟

وهابیت و فضای پیرامونی ایران

تحول در شیوه زیست معاصر

برداشت رسانه ای و هویت های برساخته

تاریخ نگاری وهابیت و اسطوره پاک دینی

وهابیت و مدرنیته

منابع

فهرست نمایه

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن

منابع مشابه بیشتر ...

در دفاع از خلیل ملکی

در دفاع از خلیل ملکی

کمال قائمی

موضوع این کتاب شناساندن یکی از چهره های مهم تاریخ معاصر ایران در سده ی بیستم میلادی است. پژوهشگر مؤل

استعمار و علم: تأثیرات و تعاملات اجتماعی

استعمار و علم: تأثیرات و تعاملات اجتماعی

نویسندگان

کتاب حاضر نقش علم و تحولات آن را در مستعمرات و کشورهی استعمارگر طی دویست سال گذشته می کاود و دامنه ی