۶۸۵
۰
۱۳۹۵/۸/۱۰
وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

پدیدآور: سید جواد میری ناشر: نقد فرهنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی (نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی)

سید جواد میری

ناشر نقد فرهنگ

تهران  1395

چاپ اول

 

وهابیت فرقه ای انحرافی و زائیده استعمار انگلستان با همکاری دستگاه های جاسوسی در دل خلافت عثمانی ، بوده است تا انفاق جهان اسلام را از میان ببرد.

هدف از پژوهش حاضر این است که وهابیت چه اهمیتی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان معاصر دارد و چگونه توانسته است که هندسه روابط و معادلات فکری، امنیتی ، نظامی، فلسفی، فقهی و به طور کلی تمامی معادلات را در جهان اسلام به طور بنیادین تحت تاثیر خویش قرار داده، حتی آنها را دگرگون سازد. نکته شایان توجه این است که سخن گفتن از موقعیت تمدن اسلامی و جهان اسلام در جهان کنونی به عنوان یک مجموعه در کنار مجموعه های دیگر، بدون پرداختن  و فهم درست و دقیق از وهابیت و افراط گرایی و خشونت گرایی اسلامی میسر نخواهد بود و بدون این فهم صحیح و دقیق ، قادر به ترسیم استراتژی و راهکاری درست و اساسی در مقابله با آن نخواهیم بود.

بسیاری از تحلیل گران تلاش دارند تضادهای موجود میان ایران و عربستان و اساسا تضادهای خانمان برانداز در جهان اسلام را به امری«ژئوپلتیک» تقلیل دهند.اما حقیقت امر این است که در پس این تقابل های ژئوپلتیکی، تضادها و تعارضاتی هنجاری و توصیه ای (نرماتیو) نیز وجود دارند که ربط وثیقی به تفسیر«هنجارها» (نرم ها) دارد. به عبارت دیگر مسئله بر سر این است :«هنجار» در شیوه زیست سوبژه مسلمانان در جهان معاصر چیست و آنچه را که از آن به اسلامیت تعبیر میکنیم بر چه مبنای حکمی و متافیزیکی استوار است؟

 

فهرست مطالب

دیباچه

مقدمه

بازخوانی یک مفهوم

وهابیت و تحول معرفتی معاصر

وهابیت و نظام سرمایه داری

علائم سمبلیک و تاثیر آن در رقابت های ژئوپلتیک

آیا وهابیت و سلفی گری دوقولوهای همزادند؟

از شهادت تا انتحار:واژگونی معنا شناختی

رویکرد فرهنگی و فهم وهابیت

مرزهای جغرافیایی-فرهنگی شیعی: دیگری وهابیت؟

وهابیت و فضای پیرامونی ایران

تحول در شیوه زیست معاصر

برداشت رسانه ای و هویت های برساخته

تاریخ نگاری وهابیت و اسطوره پاک دینی

وهابیت و مدرنیته

منابع

فهرست نمایه

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاملات کلامیه

تاملات کلامیه

محمد حسن هردنگی

این کتاب حاوی مطالب اعتقادی پیرامون توحید، نبوت، امامت و معاد است که در چهار مقام مطرح، و مورد بحث و

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

عنایت الله مجیدی

دیلم نامه مجموعه ای است برگزیده از متون کهن و برخی مقالات تحقیقی با توضیح و شرح و تعلیقات سودمند در

منابع مشابه بیشتر ...

سیره ی نبوی (مشعلی بر راه بیداری اسلامی)

سیره ی نبوی (مشعلی بر راه بیداری اسلامی)

منیرمحمد غضبان

سیره ی نبوی منبعی سرشار و غنی و کارگاه عظیمی است که باید با تشخیص شاهرگ و تزریق منظم به شبکه های ضرو

دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی، روابط ایالات متحده و ایران در آستانه ی انقلاب

دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی، روابط ایالات متحده و ایران در آستانه ی انقلاب

خاویر گررو

برخی از کتاب هایی که اخیرا درباره ی نقش کارتر درباره ی انقلاب اسلامی به رشته ی تحریر درآمده اند، نیم