نویسنده: هاشم رجب زاده – کینجی ئه اورا

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانیازده سفرنامه ژاپنیهای دیدار کننده از ایران در سالهای 41-1931 میلادی 20-1310 خورشیدی

نویسندههاشم رجب زاده – کینجی ئه اورا

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران