۱۷۵۰
۰
۱۳۸۴/۵/۱۱

بدون تصویر

کتاب ماه تاريخ و جغرافيا شماره 85

پدیدآور:

معرفی کتاب

هشتاد و پنجمين شماره کتاب ماه تاريخ و جغرافيا منتشر شد. هدف از انتشار اين مجله معرفي کتابهاي جديد در حوزه تاريخ و جغرافياست.
در اين شماره اين مقالات به چاپ رسيده است
تمدن شهر سوخته / گفتگو با سيد منصور سيد سجادي
نگاهي به راهنماي مختصر آثار باستاني سيستان / منصور صفت گل
مرو بازسازي جغرافياي تاريخي يک شهر / محسن رحمتي
معرفي مجمع الانشاء / عباسقلي غفاري فرد
نقد و نظري بر کتاب دانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي / محمد مروار
معرفي تاريخ ايران کمبريج / مصطفي نديم
سير تاريخي شناخت تايلند در ايران / امير سعيد الهي
بررسي کتاب ايالات متحده و ايران در سايه مصدق / کامران عاروان
خاطرات امير تيمور کلالي
و تعدادي مقاله و گزارش ديگر از جمله گزارش همايش صفويه در تبريز.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق