۲۱۲۴
۰
۱۳۹۷/۲/۶
زنان در تاریخ اروپا از قرون وسطی تا امروز

زنان در تاریخ اروپا از قرون وسطی تا امروز

پدیدآور: گیز لابوک ناشر: نشر علمتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: بهاء الدین بازرگانی گیلانی مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر به روشی نسبتا ساده و خواندنی، شرایط و موقعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان را در تاریخی به درازای نیم هزاره از قرون وسطی تا به امروز مورد بررسی و نقادی قرار داده است. این کتاب گرچه به سیر مجادلات جنسیتی در طول تمام تاریخ جوامع انسانی، نگاه عمومی دارد، اما «مشاجره پیرامون زن در اروپا» که از قرون وسطی آغاز شده، بحث اصلی آن را تشکیل می دهد.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر به روشی نسبتا ساده و خواندنی، شرایط و موقعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان را در تاریخی به درازای نیم هزاره از قرون وسطی تا به امروز مورد بررسی و نقادی قرار داده است. این کتاب گرچه به سیر مجادلات جنسیتی در طول تمام تاریخ جوامع انسانی، نگاه عمومی دارد، اما «مشاجره پیرامون زن در اروپا» که از قرون وسطی آغاز شده، بحث اصلی آن را تشکیل می دهد. رویکرد کتاب اساسا به اندیشه های و آرمان های زنان است و می خواهد به درک و استنباط قشر نسوان از مناسبات میان زن و مرد و سیر مبارزاتی آنان برای کسب حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی بپردازد. کتاب در فرازهایی مهیج و در عین حال غم انگیز، به آثار مکتوب و غیر مکتوب مردانی می پردازد که مخصوصا از اوایل عصر رنسانس به بعد هرچه صریح و بی مهابا به تحقیر و ملامت زن و ایجاد تنفر از او پرداخته اند و در این رهگذر به انواع پندارهای زن ستیزانه ی عهد کهن، سنت ها و تعابیر کژ و آشفته ی عهد وسطی و نیز اقوال و احتجاجات بسیاری از جدلیون و آباء کلیسائی درباره ی زنان استناد جسته اند. کتاب اگر به تبیین پاسخ و استدلال زنان دگراندیش و بعضا مردان طرفدار زن در این مقولات می پردازد، به تأملات فلسفی، اصول علمی تنکرد شناسی و سبب های تاریخی و جامعه شناسی این مجادله نظر دارد و کتاب هرگز سرهم بندی مجادلات احساسی جنسیتی و بگومگوهای حاد فمینیستی در قالب مدرن و امروزی آن نیست. مباحث کتاب سلسله موضوعات اصلی جنسیتی شامل دگرگونی در فرایند ازدواج و زناشویی طی قرون متمادی، معنا و ماهیت خانواده، حقوق عمومی و خصوصی زنان و مادران، کار در خانه و بیرون خانه، نقش و موقعیت زنان در انقلاب فرانسه و در انقلاب صنعتی، مناسبات جنسیتی در دولت های رفاه اروپایی، در دیکتاتوری های اروپایی، در سیستم نژادی آلمان نازی، در جریان جنگ و نژاد کشی در اروپا و وضعیت زنان و مادران در چین و پس از جنگ را در برمی گیرد. کتاب در وجهی تاریخ نگارانه به بررسی طیف متنوع و متغیری از انواع جنبش های زنان و فراز و فرود این جنبش ها در کسب حقوق مدنی و سیاسی در بسیاری از ممالک اروپایی و در آمریکای شمالی به ویژه در دو قرن نوزدهم و بیستم می پردازد. نویسنده ی کتاب به روشنی نشان می دهد که مبارزه ی بی امان زنان غربی برای کسب حقوق مدنی و برابری های اجتماعی تا چه اندازه دشوار و طویل بوده و کنش های فمینیستی امروزی تا چه حد حاصل قرن ها سنت مقاومت و پایداری نسل زن بوده است. نویسنده که یکی از مورخان و جامعه شناسان برجسته در سطح جهانی و استاد دانشگاه های آلمان و ایتالیا در رشته ی تواریخ اروپای غربی است، توفیق آن را یافته که بخش قابل توجهی از تاریخ دگرگونی های فرهنگی و جنسیتی را به شکل تطبیقی با یکدیگر ترکیب کند، توازن خوبی میان اطلاعات واقعی و شرح حال و سرگذشت ایجاد نماید و خواننده ی کتاب را در این وادی به تأملات و استنتاجات بیشتر وادار و تحریک نماید.

فهرست فصل ها:

فصل اول: مشاجره اروپایی پیرامون جنسیت

فصل دوم: انقلاب فرانسه: مشاجره از سرگرفته می شود

فصل سوم: مرزهای چالش انگیزه: مشاجره ی سوم پیرامون جنسیت

فصل چهارم: از عرصه ی اجتماعی به عرصه ی سیاسی

فصل پنجم: مابین مرزهای افراط

فصل ششم: حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی: مشاجره ی جدید جنسیتی

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی

در مسیر احیای آثار حکیم ابونصر فارابی

اکبر اسدعلیزاده

کتاب پیش رو در صدد معرفی طرح پژوهشی موسوعه حکیم ابونصر فارابی و بیان مراحل و شیوه های پژوهشی آن و گز

زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی

زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی

مصطفی گوهری فخرآباد

کتاب پیش رو نوشتاری است که سعی دارد دسته ای از ابهامات معطوف به کاشفی را برطرف سازد.