برچسب ها: قبور

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانآشنایی با تاریخچه معماری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام با اشاره بر رمز و رازهای گنبد مطهر

نویسندهمحمدآقازاده

ناشرفروغ فردا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰نسخه

شابک4-9-98239-600-978

تعداد صفحات۱۲۰ص

عنوانشواهد القبور الأیوبیة و المملوکیة فی مصر

نویسندهعلاء الدین عبدالعال عبدالحمید

ناشرمکتبة الاسکندریة

تاریخ چاپ۲۰۱۳۳ م

مکان چاپاسکندریه

عنواننقش های ماندگار سیری در آرایه های قبور ارامنه ایران

نویسندهاکبر شاهمندی - شهاب شهیدانی

ناشرمولف

تاریخ چاپ۱۳۹۲