برچسب ها: فرارود

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانآسیای میانه: تحول سیاسی - فرهنگی و روزنامه نگاری به زبان فارسی (1320-1289) خورشیدی

نویسندهناصرالدین پروین

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰نسخه

شابک1-17-6843-622-978

تعداد صفحات۲۸۶ص

عنواندر آمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود (در سده‌های نخستین اسلامی)

نویسندهحسن شجاعی مهر

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران