برچسب ها: درمان

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانبهداشت، درمان و فرایند توسعه در دوره قاجار

نویسندهنادر پروین

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰نسخه

شابک4-263-467-600-978

تعداد صفحات۲۵۴ص

عنواندرمان جان در زیارت خاتم پیامبران

نویسندهتقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

عنوانفرسنامه قیم نهاوندی ( کهن ترین فرسنامه شناخته شده به فارسی )

نویسندهمحمد بن مبارک زنگی ( قیم نهاوندی )

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران