نویسنده: منوچهر ستوده

۴ کتاب

کتاب ها

عنوانجغرافیای تاریخی رودبار کرج شامل نواحی لورا و شهرستانک

نویسندهمنوچهر ستوده

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰نسخه

شابک978-600-6326-84-9

تعداد صفحات۵۱۰ص

عنواننامنامه ايلات و عشاير و طوايف (ايراني تاريخي و فرهنگي)

نویسندهمنوچهر ستوده

عنوانآثار تاريخي ورارود و خوارزم

نویسندهمنوچهر ستوده

عنوانآثار تاريخي ورارود و خوارزم جلد اول: سمرقند و بخارا

نویسندهمنوچهر ستوده