۲۸۹۵
۰
۱۳۸۷/۴/۲۳
زندگي نامه و خدمات علمي استاد محمد پروين گنابادي

زندگي نامه و خدمات علمي استاد محمد پروين گنابادي

پدیدآور: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

خلاصه

استاد گنابادي را به ترجمه با ارزش كتاب مقدمه ابن خلدون مي شناسيم.

معرفی کتاب

شماره 87 مجموعه زندگي نامه ها از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مربوط به زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد محمد پروين گنابادي است.
استاد گنابادي را به ترجمه با ارزش كتاب مقدمه ابن خلدون مي شناسيم.
كتاب با پيشگفتار محمد رضا نصيري شروع مي شود و مطالب زير را در بر مي گيرد:
زندگي نامه خود نوشت؛ محمد پروين گنابادي
تاريخ/اديب نيست/ لغت نامه ها را اما/ تصحيح مي كند؛ گفت و گو
جنبش علمي ايران پس از اسلام؛ محمد پروين گنابادي
نثر معاصر در راه تهذيب؛ محمد پروين گنابادي
دستور جامع زبان فارسي؛ محمد پروين گنابادي
كتاب براي كودكان؛ محمد پروين گنابادي
كلمات قصار در اشعار آبدار؛ سيد محمد دبير سياقي
اشعار؛ محمد پروين گنابادي
من و پروين؛ محمود فرخ
يك سواره ميدان؛ حسن احمدي گيوي
كارنامه
اسناد و عكس
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر علاقه‌مندان و محققین درباره زندگی و آ

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی