۳۸۷۵
۰
۱۳۸۶/۳/۱۱
زن در چشم پيامبر (ص)

زن در چشم پيامبر (ص)

پدیدآور: ناهيد طيبي

معرفی کتاب

 

زن درچشم پيامبر(ص) پژوهشي در باره رفتار شناسي پيامبر (ص) با زنان، ناهيد طيبي، قم، بهشت بينش، 1385<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بررسي زواياي رفتاري پيامبر اعظم(ص)به عنوان الگويي نيکو براي تمامي جهانيان، امري مهم و ضروري است.

نويسنده در اين نوشتار با بهره مندي از منابع اوليه شيعه و اهل سنت بر آن است که با توجه به گزارشات تاريخي و بدور از گرايشات سياسي به ترسيم الگوي رفتاري آن حضرت به ويژه در رابطه با زنان بپردازد.

کتاب شامل 9 فصل است :

فصل اول، با عنوان کليات به بيان ديدگاه پيامبر نسبت به زنان در سيره و سخن آن حضرت و از ميان دوتحليل افراطي وتفريطي از سوي نويسندگان اعم از مسلمان و مستشرقان پرداخته است.در اين فصل ضرورت، اهداف و پيشينه پژوهش نيز بيان شده است.

فصل دوم: پيامبر، دختران و فرهنگ مهرورزي، در اين فصل نويسنده با بيان داستانها و برشهاي تاريخي از برخوردهاي پيامبر با دختران جوان و در نظر گرفتن روحيات آنان از سوي ايشان به تحليل اين موضوع پرداخته است.

فصل سوم: پيامبر و رفتار با همسران

از آنجا که رفتار درون خانوادگي افراد، نمايي از رفتار بيروني و معاشرت آنان در جامعه است ، بر رسي رفتار پيامبر با همسرانشان زمينه شناخت عميق تري را نسبت به پيامبر ايجاد ميکند.در اين فصل پس از بيان علت تعدد زوجات پيامبر به نمونه هايي از رفتار هاي پيامبر با همسرانشان اشاره شده است.

فصل چهارم :پيامبر ، زن و فرهنگ تکريم اسير

در اين فصل  برخوردها و رفتارهاي پيامبر با زنان اسير که در نبردها و جهاد به اسارت مسلما نان در آمده اند  به گونه اي مصداقي بررسي شده است.

فصل پنجم: پيامبر و زنان خطاکار

نکته قابل توجه در اين بخش يافتن معيار عفو و بخشش از سوي رسول خدا در کنار توجه ايشان به رعايت قوانين اسلام و اجراي مجازات الهي است.

فصل ششم: پيامبر ، زنان و مصائب

در اين بخش به نمونه هايي از برخورد پيامبر با زناني اشاره ميکند که به نوعي در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار گرفته اند .در اين ميان زناني که براي حفظ باور هاي خود از محيط زندگي و خانوادگي جدا ميشوند را مي توان از جمله قشر آسيب ديده دانست.

فصل هفتم: پيامبر ، زن و حقوق زوجين

توجه ويژه پيامبر به بهبود روابط زوجين و و تعليم و آگاهي بخشي به زنان در باره رفتار با همسرانشان و بيان نمونه هايي از اين رفتارها محور اصلي بحث هاي اين فصل است.

فصل هشتم: پيامبر ، زنان ،حريم ها و حرمت ها

در اين بخش به ارتباط پيامبر با زنان خويشاوند اعم از محارم و غير محارم و زنان ديگري که به لحاظ موضوع در مجموعه هاي پيشين گنجانده نمي شوند ، پرداخته شده است.

فصل نهم: پيامبر ، زنان اشتغال و دانش اندوزي

حضور اجتماعي زنان و ديدگاه اسلام، با دقت در گزارشهايي که از رفتار پيامبر با زنان شاغل وجود دارد، بيان شده است. همچنين در اين فصل پاره اي از مصاديق مربوط به رفتار پيامبر با زنان عالم و فرزانه ذکر شده است.

در پايان ودر نتيجه گيري از بحث نويسنده بر اين عقيده است  که رفتار پيامبر با زنان بر اساس شناخت موقعيت ويژه جنسيتي آنان و مقام اجتماعي و نيز تابع مصالح عامه و در پاره اي موارد مشمول حکم حکومتي و همواره مهر آميز و همراه با عفو و بخشش  بوده است.

فرشته کوشکي

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

سیدمحمدحسینی کاظمی نوربخش

رساله ی صحیفه ی جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمد عریضی (در گذشته ی 424ق) است و مدفن این امامزاده

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر علاقه‌مندان و محققین درباره زندگی و آ

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی

دیگر آثار نویسنده

شهربانو (بازکاوي و پژوهشي در باره همسر امام حسين  و مادر امام سجاد (ع)

شهربانو (بازکاوي و پژوهشي در باره همسر امام حسين و مادر امام سجاد (ع)

ناهيد طيبي

پژوهشي است تازه در باره اخبار مربوط به شهربانو و اين که آيا واقعا همسر امام حسين دختر يزدگرد آخرين پ