۵۳۰
۱۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

پدیدآور: نویسندگان ناشر: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعیتاریخ چاپ: ۱۳۹۹مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۲۰۰ نسخهشابک: 2-055-226-622-967

خلاصه

این کتاب به تاریخ علم ناظر بر انسان در دارالفنون می پردازد، به معنای خاصی از تاریخ علم که در آن شکل گیری مفاهیم، در زمینه های تاریخی شان موضوع بحث است.

معرفی کتاب

این تحقیق تلاشی است آغازین، در جست و جوی سرآغازهای علوم انسانی مدرن در ایران. البته در زمانه ای که هنوز علوم انسانی به وجود نیامده بود و در فضایی که علوم مدرن یا جدیده، تازه در حال شکل گیری بود. در واقع، این نوشتار تحقیقی است نه درباره ی تاریخ علوم انسان، که درباره ی پیش - تاریخ آن. چنین حوزه ای، زمینی است ناهموار که طبیعتا طی کردن آن چیزی جز فروغلتیدن و بازایستادن پیاپی نیست. این تحقیق در حالی انجام می شود که اطلاعات جامعی حتی درباره ی اینکه چه علومی در دارالفنون تدریس می شده اند و چه کتاب هایی در آن نوشته شده اند نداریم و البته احتمالا هرگز نخواهیم داشت. اما در عین حال، موضوعات آن در پژوهش های بسیاری با اجمال و تفصیل نسبی طرح شده اند و همین اشارات و تصریحات، مبنای حرکت تحقیقی بوده اند، و گرچه محققان خود را مدیون این تلاش ها می دانند، اما به علت پراکندگی آن ها، توان نام بردن تمامی شان در اینجا وجود ندارد. 

این کتاب به تاریخ علم ناظر بر انسان در دارالفنون می پردازد، به معنای خاصی از تاریخ علم که در آن شکل گیری مفاهیم، در زمینه های تاریخی شان موضوع بحث است. مسئله این است که اگر دارالفنون آغازگاه نهاد دانش مدرن در ایران و موجد و مروج طبقه بندی نوینی از علوم در ایران بوده، این مهم را چگونه از طریق تولیدات علمی خود دنبال کرده است؟ مواجهه با این متون درباره ی علوم جغرافیایی و تاریخی خصوصا بخشی از آن که ناظر به انسان است، میدان نیرویی را رؤیت پذیر می کند که کمتر به آن پرداخت شده. مسئله این نیست که آیا در دارالفنون فهم درستی از دانش غربی وجود دارد یا نه. آنچه اهمیت دارد اثرات این فهم است، ولو اینکه آن فهم از علم با فهمی که در غرب رایج است، اگر بتوان از یک «فهم رایج در غرب» حرف زد، تفاوت داشته باشد. اندیشه و فهم نه همچون نظام صدق - کذب راستین، که همچون نیرویی مادی عمل می کند.

عناوین فصل ها:

فصل اول: مسئله ی دارالفنون

فصل دوم: فضای تاریخی شکل گیری دارالفنون

فصل سوم: علوم «جدیده» و منازعات آن

فصل چهارم: دارالفنون و رویارویی با مسئله ی علوم «جدیده»

فصل پنجم: آغازین لحظات برآمدن علم انسانی

فصل ششم: مؤخره

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

حامد نوحه خوان

در قرن هفتم میلادی اعراب مسلمان توانستند سلسله ساسانی را سرنگون و ایران را تصرف کنند؛ دو قرن بعد ایر

من راوی آخرین کودتای ترکیه

من راوی آخرین کودتای ترکیه

نرگس رضایی

در این کتاب برای نخستین بار حوادث 15 جولای 2016 ترکیه از سوی یک شاهد زنده به زبانی متفاوت برای مخاطب

منابع مشابه بیشتر ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

مجموعه مقالات چهارمین همایش «آموزش تاریخ در مدارس»(جلد اول)

نویسندگان

با تأملی در تاریخچه آموزش در ایران معاصر می توان دریافت که اگرچه نخستین تلاش های اصلاح طلبانه - در ه

سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون

سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون

صدیقه احمدی فصیح

مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و یکی از نهادهای جامعه مدنی در ارائه ی اخبار و اطلاعات و سازم

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

جستارهایی در زمینه ی گیلان عصر قاجار

نویسندگان

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره ی عصر قاجار است. یکی از مهم ترین انگیزه ها

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

زهرا، ماه منیر و مهرماه: خاطرات دختران یک مرجع دینی

نویسندگان

کتاب حاضر سرگذشت سه تن از بانوان است؛ که در نوع خود بی نظیر است. زیرا از بیوت مراجع بزرگ کمتر صدای ز