۲۴۳۸
۸۹۸
۱۳۹۹/۴/۲۷
هزارسال تحول شهری در ایالت کرمان

هزارسال تحول شهری در ایالت کرمان

پدیدآور: عبدالرضا کلمرزی ناشر: اخترانتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰نسخهشابک: 0-233-207-964-978تعداد صفحات: ۳۸۴ص

خلاصه

در این کتاب تحول تاریخی شهرهای ایالت کرمان در طول یک دوره ی طولانی با تکیه بر مدارک مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. خوانندگان این اثر می توانند - دوره به دوره - فراز و فرود شهرها و دلایل آن را پی بگیرند. علاوه بر این، نقش شهرها در ارتباط با همدیگر و با مرکز ایالت یکی از بحث های محوری این کتاب است. همچنین بالضروره جغرافیای طبیعی و تاریخی و حکومت های محلی نیز در تحلیل تحول تاریخی شهرهای کرمان مغفول نمانده است.

معرفی کتاب

ایالت کرمان از گذشته های دور تاکنون یکی از پهناورترین ایالت ها و استان های کشور بوده و هست. در این ایالت پهناور، شهرها و روستاهای بسیاری سربرآوردند و البته برخی از آن ها در طول تاریخ جایگاه و شهرت نخستین خود را به تدریج از دست دادند. یکی از نکات قابل تأمل در عرصه ی فراز و فرود شهرهای کرمان این است که برخی زا شهرها و قریه های این ایالت که در دوره ها و سده هایی بسیار مهم بودند به تدریج نه تنها خودشان بلکه نام و نشانشان نیز از دل منابع و کتب تاریخی حذف شد. نهر سلیمان، مغون، رودان، اناس تنها برخی از آن هاست. یکی از دغدغه های مورخان و پژوهشگران محلی معمولا درک و تبیین همین مسائل مرتبط با تاریخ  و جغرافیای سرزمین خویش است. نگارنده در این کتاب سعی کرده تا جای امکان، به بررسی علل و عوامل فراز و فرود شهرهای ایالت کرمان در یک فاصله ی تقریبا طولانی و هزارساله دست بزند. در این میان ممکن است سهم برخی بخش ها و مناطق کرمان بیش از دیگران باشد در حالی که هیچ قصدی در کار نبوده است. جایی نگارنده به منابع و اطلاعات بیشتری دسترسی داشته و همین باعث شده است که بیش از شهرها و قریه های دیگر به تجزیه و تحلیل آن بپردازد. گاهی علاقه ی شخصی به شهر و روستایی باعث شده به کنجکاوی بیشتری بپردازد در حالی که سعی نگارنده بر این بوده است که از اصول علمی خارج نشود و از منابع تاریخی فراتر نرود. غیر از این ها، گاهی نگارنده به مطالبی در مورد برخی شهرها و قریه ها دست یافته است که در منابع و کتب دیگر موجود نبوده اند در حالی که بسیار مهم بوده اند. از این روی آن ها نیز جایی برای خود در این نوشته پیدا کرده اند. نگارنده بر اساس منابع مکتوب سعی کرده است که تحول تاریخی شهرهای کرمان را از اواخر دوره ی ساسانیان و اوایل ورود اسلام به ایران پی بگیرد. اما غیر از چند اثر انگشت شمار، قدیمی ترین منابع تاریخی و جغرافیایی موجود عموما به قرن سوم و چهارم هجری تعلق دارند. بنابراین فقر منابع باعث شده است که مطالب مربوط به ساسانیان و قرون نخستین اسلامی بسیار خلاصه نگاشته شود. برخلاف اوایل اسلام، در دوره ی میانه منابع بیشتری در دسترس است و لذا فصل های مربوط به سلجوقیان، قراختائیان، آل مظفر و تیموریان حجم بیشتری از کتاب را به خود اختصاص داده است. با پایان حکومت تیموریان و ترکمانان آق قویونلو در اوایل قرن دهم مطالب کتاب نیز به پایان می رسد. بنابراین از اواخر دوره ی ساسانیان تا به قدرت رسیدن صفویان حدود هزار است. از این جهت عنوان مذکور برای کتاب انتخاب شد. مطالب در هشت فصل تهیه و تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مقدمه ای بر محدوده ی تاریخی ایالت کرمان

فصل سوم: شهر در کرمان قبل از سلجوقیان

فصل چهارم: تحولات شهری ایالت کرمان در دوره ی سلجوقیان

فصل پنجم: وضعیت شهرهای ایالت کرمان در دوره ی غزها

فصل ششم: تحول شهری در دوره ی قراختائیان کرمان

فصل هفتم: شهرهای کرمان در دوره ی آل مظفر

فصل هشتم: شهرهای کرمان در دوره ی تیموری

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف