۲۲۴۹
۹۰۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۸
بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه (جماعتی از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هند)

بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه (جماعتی از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هند)

پدیدآور: کمیل راجانی ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفیتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: قمتیراژ: ۳۰۰نسخه

خلاصه

«بهره ها» یکی از فرقه های اسماعیلیه هند هستند که جمعیت آن ها در جهان بالغ بر یک میلیون نفر است. این کتاب، کوششی است برای معرفی این فرقه ی مهم اسماعیلیه که در شش فصل به تاریخ و اندیشه، میراث علمی و شعائر و آیین های آن ها پرداخته است.

معرفی کتاب

بهره ها، گروهی از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هستند. این گروه، ابتدا پیرو آیین هندو بودند. سال 480 ق/1087م، زمان مستنصر خلیفه ی فاطمی، بهره ها به دست داعیان مصری و یمنی به دین اسلام و با گرایشی شیعی اسماعیلی می گروند. واژه ی بهره ها، در زبان گجراتی به معنای داد و ستد و تجارت کردن است و اشاره به حرفه و شغل آن ها دارد و در هند قدیم اشتهار هر گروهی به کار و شغلشان رایج بود. بهره ها پس از اسماعیلی شدن، به مذهب اسماعیلیه و به مصر دستگاه مرکز دعوت وفادار بودند؛ ولی بعد از فوت مستنصر، میان اسماعیلیان مصر شکافی ایجاد شد و بهره ها به تبعیت از داعیان یمنی، از مستعلوی پیروی کردند و نزار، فرزند دیگر مستنصر را رها کردند. در نزاع بعدی بر سر امامت حافظ و طیب نیز، بهره ها با پیروی از داعیان یمنی امامت طیب را می پذیرند. طیب به غیبت می رود و بهره ها وی را امام غایب تلقی می کنند و منتظرند که شخصی از نسل وی ظهور کند و سلسله ی امامت را ادامه دهد. پس از غیبت طیب، امور دعوت به دست داعیان مطلق سپرده شد و داعیان که یمنی بودند، به بهره ها ارتباط خوبی برقرار می کنند. این سلسله از داعیان مطلق، پس از چند سده به هند منتقل شد و تا به امروز، هند مرکز دعوت اسماعیلیه طیبیه است. با انتقال دستگاه دعوت به هند و درگیری های درونی برای تصاحب منصب داعی مطلق، بهره ها به چندین فرقه منشعب شدند. جمعیت بهره ها در جهان، بالغ بر یک میلیون نفر است که بیشتر آنان در ایالت گجرات هند ساکن اند. اکثر بهره ها از فرقه ی داوودی هستند. بهره ها به مذهب شان بسیار پای بند هستند. آن ها برای خود، فرهنگی مذهی بر اساس مذهب بهره ها پدید آورده اند. امروزه آن ها زبانی مخصوص، لباسی خاص و نظام تبلیغی ویژه ای برای خود دارند. این فرقه در عرصه های اقتصادی از موفق ترین مسلمانان هند به حساب می آیند. البته بهره ها کنار این ویژگی ها، به گونه ای افراطی، میل به پنهان بود دارند. آنان جامعه ای بسته محسوب می شوند که علاقه ای به برقراری ارتباط با گروه های دیگر مسلمانان ندارند. بهره ها در اندیشه های کلامی و فقهی، مانند سایر شیعیان، به قرآن، سنت، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و نیز به خلفای فاطمی رجوع می کنند. آن ها در استفاده از متون دینی، گرایش تأویلی دارند. البته این گرایش، آن ها را از تمسک به ظاهر شریعت باز نداشته و برای ظواهر نیز اهمیت فراوانی قائل اند. در سال های اخیر، میان بهره ها و گروهی اصلاح طلب پدید آمده است که بیشتر به اختیارات بی حد داعی مطلق اعتراض دارند و خواستار بازبینی در نظام دعوت داعی مطلق هستند.

نوشته ی حاضر، تلاشی برای معرفی «بهره ها»، یک فرقه ی مهم اسماعیلیه است؛ چون قبل از این نوشتار تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته، بنابراین در این تحقیق، دورنمایی کلی از این فرقه ارائه شده است.

مطالب در 6 فصل ارائه گردیده است:

فصل اول: اسماعیلیان نخستین

فصل دوم: تاریخ بهره ها (اسماعیلیان مستعلویه - طیبیه هند)

فصل سوم: میراث علمی بهره ها

فصل چهارم: اندیشه های اعتقادی بهره ها

فصل پنجم: اندیشه های فقهی بهره ها

فصل ششم: آیین ها و شعائر بهره ها

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم

مهدی عباسی

سیزدهمین اثر از تالیفات ورزشی آقای مهدی عباسی با نام «پنجاه سال با ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی قم» چ

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه بیشتر ...

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم (خیزش چالش ها و فرصت های تازه تر)

محمدرضا دهشیری – آمنه سماک نژاد

کتاب حاضر با تبیین جایگاه هند به عنوان قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم، آن را ناشی از قدرت هوشمند این

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و