۲۳۶۷
۹۹۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
مراحل و شیوه های توسعه در دولت نبوی

مراحل و شیوه های توسعه در دولت نبوی

پدیدآور: محمدعلی توحیدی ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفیتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: قمتیراژ: ۳۰۰نسخهشابک: 0-344-429-600-978تعداد صفحات: ۳۰۴ص

خلاصه

پیشرفت و توسعه از مقوله های مطرح جهان امروز است که دارای مؤلفه های خاص خود می باشد؛ اما پیشرفت و توسعه ای که بتواند مشکل مادی و معنوی بشریت را مرتفع سازد، الگوی توسعه ی دولت نبوی است. توسعه در دولت نبوی دارای مراحلی است که مهم ترین آن ها توسعه ی فرهنگی می باشد. توسعه و شکوفایی در نظام فرهنگی، از لایه های بنیادین (اعتقادات) آغاز شد و به تدریج مراحل بعدی (لایه های ارزشی و هنجاری) رو به تغییر و شکوفایی نهاد.

معرفی کتاب

تبیین نظرگاه دین و آموزه های اسلامی در زمینه ی مسائل و موضوعات جدید از وظایف جدی پژوهشگران مسلمان است که باید رویکرد دین را در قبال پدیده های جدید از منابع دینی و سیره ی پیشوایان دین استخراج نموده، در اختیار انسان ها، خصوصا کارگزاران نظام های حکومتی در کشورهای مسلمان قرار دهند. «توسعه» یکی از پدیده های جدید است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد و رشد اقتصادی کشورها را مدنظر داشت. توسعه به مفهوم رایج خود، هرچند ابعاد گوناگون زندگی مادی انسان را مدنظر دارد، به هیچ وجه تأمین کننده ی «رستگاری» انسان نیست؛ زیرا این نوع توسعه بر مبانی فکری، فلسفی و معرفتی مدرنیته استوار بوده و دارای ماهیت «سکولار» و مادی نگر است؛ به همین دلیل، بعد معنوی وجود انسان را نادیده انگاشته و حیات ابدی او را، که به مراتب مهم تر از زندگی دنیوی اوست، در نظر گرفته است.

به رغم جوان بودن مباحث توسعه، با حجم زیادی از کارهای پژوهشی و تحلیلی در این موضوع روبه رو هستیم که در سطح جهان دارای راهبردی و کاربردی است؛ اما در زمینه ی الگوهای بومی توسعه و خصوصا الگوهای نهفته در آموزه های دینی، کار مهمی دیده نشده است. این تحقیق ضمن بررسی مفهوم توسعه به سبک غربی، به مطالعه ی ناب ترین دوره ی اسلامی، یعنی دوره ی پیامبر اعظم صل الله علیه و آله و دولت آن حضرت، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که توسعه با خاستگاه فکری و فلسفی مدرنیته دارای ماهیت سکولار و دین ستیز است و بر شکوفایی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت نبوی قابل تطبیق نیست و توسعه به مفهوم بهبود شرایط برآوردن نیازها و پرورش استعدادهای انسانی در دولت نبوی وجود دارد و از روشی که رسول خدا صل الله علیه و آله برای بهبود وضعیت ابعاد مختلف حیات انسانی در پیش گرفت و قبل از هرچیز روی اندیشه و تفکر انسان تمرکز نمود، می توان روش «تحول انسانی» را استنباط کرد که با استفاده از مهندسی دقیق و کارآمد فرهنگی و حرکت تدریجی و مرحله ای، توانست شکوفایی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعالی انسانی را به ارمغان آورد. هرچند قلمرو فعالیت دولت نبوی، جامعه صدر اسلام بود، روش تحول انسانی می تواند برای جامعه بشری در هر دوره ی تاریخی و هر محدوده ی جغرافیایی کارآمد، مشکل گشا و  رستگاری بخش باشد.

روش پژوهش در این تحقیق تلفیقی از دو روش تحلیلی و توصیفی است و تلاش بر آن بوده تا با مطالعه و بازنگری متون و منابع تاریخی مربوط به دوره ی نبوی و بهره گیری از مطالعات انجام شده در زمینه ی توسعه، ابعاد، شاخص ها، چگونگی و راهکارهای توسعه در دولت نبوی به دست آید؛ بنابراین علاوه بر داده های تاریخی، از مباحث نظری جامعه شناسی توسعه و برخی مباحث توسعه ی اقتصادی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالب این تحقیق در سه بخش و هفت فصل تنظیم و سامان یافته است:

بخش اول: کلیات و مبانی توسعه در دولت نبوی: (دو فصل را در بر می گیرد)

بخش دوم: توسعه فرهنگی و سیاسی دو دولت نبوی :(دو فصل را شامل می شود)

بخش سوم: توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در دولت نبوی: (حاوی سه فصل است)

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف