۲۰۹۶
۹۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۸
دگرگونی در طبقه های اجتماعی ایران از دهه 1340 تا سال 1397

دگرگونی در طبقه های اجتماعی ایران از دهه 1340 تا سال 1397

پدیدآور: محمد رحمان زاده هروی ناشر: اختران تاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهران تیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 8-237-207-964-978تعداد صفحات: ۵۴۴ص

خلاصه

در این کتاب نویسنده بی آنکه بخواهد خود را گرفتار طلسم تنوری پردازی های کهنه سازد، بر پایه ی آمارهای رسمی در دسترس و مدلی طبقاتی خود، به بررسی سهم و جایگاه هر یک از طبقه های اجتماعی کنونی ایران پرداخته است. البته مدل بر پایه ی تجربه ی جهانی و 150 سال گفتمان طبقاتی ساخته شده است. نویسنده به هیچ روی ادعای پاسخگویی فرجامین به پرسش های طبقه های اجتماعی را ندارد، اما امیدوار است توانسته باشد به بخشی از پرسش ها درباره ی چیستی طبقه های اجتماعی پس از انقلاب 1357 در ایران پاسخ گفته، و به پیدایش پرسش های نوتر دامن زده باشد.

معرفی کتاب

بر پایه ی آنچه در این کتاب می خوانید، در کمابیش 60 سال گذشته دگرگونی های چشمگیری در ساختار و آمیزه ی طبقاتی جامعه ی ایران و کل جهان پدید آمده است. برای نمونه، اکنون دیگر چیزی به نام طبقه ی دهقان در ایران و شاید در بیشتر کشورهای جهان وجود ندارد. طبقه ی کارگر به همه ی نقشی که در تولید اقتصادی و زندگی اجتماعی دارد، دیگر نقش و جایگاه چیره را در جمعیت ایران ندارد و این نقش هم پیوسته رو به کمرنگ شدن دارد. در برابر آن، طبقه ای به نام «طبقه ی میانه ی نوین» با ویژگی هایی که در این کتاب آمده است، هم در سازمان اجتماعی تولید و هم درکل جامعه در حال رشد است و در آینده ی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. برخلاف آنچه در گذشته گفته می شد که در ایران «چیزی به نام بورژوازی ملی وجود ندارد»، این طبقه به راستی وجود داشت و  در انقلاب 1357 سرنگون شد. پس از انقلاب، یک گروه جمعیتی تازه به نام «طبقه ی جدید» جایگزین بورژوازی ملی شد، بی آنکه از نگر طبقاتی بتوان برای خود این طبقه آینده ای روشن پیش بینی کرد. اما هم اکنون، این گروه جمعیتی قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست دارد. در کنار این گروه جمعیتی و در فضاهای تاریک ساختار آن، گروه جمعیتی دیگری به نام لومپن بورژوازی زاده شد که تا کنون اثری بسیار زیانبار و ویرانگر بر اقتصاد و زندگی ایرانیان داشته است. در این کتاب نویسنده بی آنکه بخواهد خود را گرفتار طلسم تنوری پردازی های کهنه سازد، بر پایه ی آمارهای رسمی در دسترس و مدلی طبقاتی خود، به بررسی سهم و جایگاه هر یک از طبقه های اجتماعی کنونی ایران پرداخته است. البته مدل بر پایه ی تجربه ی جهانی و 150 سال گفتمان طبقاتی ساخته شده است. نویسنده به هیچ روی ادعای پاسخگویی فرجامین به پرسش های طبقه های اجتماعی را ندارد، اما امیدوار است توانسته باشد به بخشی از پرسش ها درباره ی چیستی طبقه های اجتماعی پس از انقلاب 1357 در ایران پاسخ گفته، و به پیدایش پرسش های نوتر دامن زده باشد.

مطالب در 7 فصل ارائه گردیده است:

فصل یکم: نگاهی مفهومی به «طبقه ی اجتماعی» در جهان و ایران

بخش یکم: مفهوم و زمینه ی پیدایش طبقه ی اجتماعی

بخش دوم: چند برداشت مفهومی از طبقه ی اجتماعی

فصل دوم: جمعیت و مهارت های کاری آن در ایران از میانه ی دهه ی 1340 تا سال 13396

بخش یکم: ساختار جمعیتی و مهارت های آموزشی آن در شش دهه ی گذشته

بخش دوم: جمعیت و نیروی کار از میانه ی دهه ی 1340 تا سال 1396

بخش سوم: سازمان اجتماعی تولید در ایران

بخش چهارم: روند دگرگونی آمیزه ی جمعیتی کشور در شش دهه ی گذشته

فصل سوم: جایگاه طبقاتی جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی سازمان اجتماعی تولید

بخش یکم: زیر ساخت های فنی و جایگاه کارگران کشاورزی در سازمان اجتماعی تولید

بخش دوم: زیر ساخت های فنی در بخش کشاورزی سازمان اجتماعی تولید ایران

بخش سوم: زیر ساخت های تولید دام و پرندگان (طیور) و آبزیان و زنبور عسل در شش دهه ی گذشته

فصل چهارم: جایگاه طبقاتی جمعیت فعال کشور در بخش صنعتی سازمان اجتماعی تولید

بخش یکم: جایگاه بخش صنعت در سازمان اجتماعی تولید

بخش دوم: زیرساخت های سازمانی و فنی بخش صنعت و معدن در سازمان اجتماعی تولید

بخش سوم: زیر ساخت های جمعیتی و مالکیتی بخش صنایع و معادن در شش دهه ی گذشته

فصل پنجم: بخش «خدمات» و طبقه های اجتماعی

بخش یکم: زیرساخت های جمعیتی و مهارتی بخش خدمات در سازمان اجتماعی تولید

بخش دوم: جایگاه خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری در سازمان اجتماعی تولید

بخش سوم: جایگاه کارکنان حمل و نقل و  انبارداری در سازمان اجتماعی تولید

بخش چهارم: جایگاه طبقاتی کارکنان خدمات مالی و پولی و بیمه در سازمان اجتماعی تولید

بخش پنجم: جایگاه طبقاتی کارکنان خدمات آموزشی، و بهداشت در سازمان اجتماعی تولید

فصل ششم: انقلاب 1357 و تأثیر آن بر روند دگرگونی آمیزه ی طبقاتی جمعیت کشور

بخش یکم: مفهوم انقلاب اجتماعی، و نقش آن در جا به جایی طبقه های اجتماعی ایران

بخش دوم: پیروزی انقلاب 1357 و ویژگی های طبقاتی آن

بخش سوم: انقلاب 1357 و جابه جایی مالکیت، دارایی ها و سرمایه های تولیدی و صنعتی

فصل هفتم: طبقه های اجتماعی و گروه های مرجع در ایران کنونی

بخش یکم: پیشینه ی نگاه طبقاتی به جامعه ی ایران در شش دهه گذشته

بخش دوم: طبقه های اجتماعی سود بنیاد در سازمان اجتماعی تولید کنونی کشور

بخش سوم: طبقه های اجتماعی کاربنیاد

بخش چهارم: جمعیت های بیرون از سازمان اجتماعی تولید

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش