۴۵۱۵
۱۵۰۸
۱۳۹۷/۱۲/۸
طلایه داران تجدد شعر دری در افغانستان (1340- 1280)

طلایه داران تجدد شعر دری در افغانستان (1340- 1280)

پدیدآور: علی شیر رستگار ناشر: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ی اکادمی علوم افغانستانتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: کابلتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 978-9936-645-27-1

خلاصه

دسته بندی و جریان شناسی شعر با رویکرد جامعه شناسانه ی یکی از ده ها روش و شیوه ی مطالعه در دوره ی معاصر است که مواریث فرهنگی و متون ادبی را به صورت منسجم و روشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و با توجه به فرایند های نظام های ادبی و معنایی و همچنان با در نظر داشت اوضاع و احوالی که سبب به وجود آمدن متون و جریان های ادبی شده است، به تحلیل پیوند ها و تأثیر متقابل ادبیات و جامعه می پردازد. اتخاذ چنین روش مطالعاتی جهت توصیف و تحلیل مفاهیم و موضوعاتی که در این تحقیق، در زمینه ی نظام ها و جریان های ادبی و جمال شناختی شعر شاعران معاصر افغانستان مطرح می شود، هدف اصلی این پژوهش است.

معرفی کتاب

طلیعه ی تجدد در شعر معاصر دری، بر مبنای نیاز زمان و زندگی، در سپهر مصفای ادبیات افغان پرتو افشانی نموده و همگام با سیر رویدادهای تاریخی و اجتماعی، راهش را به سوی افق های ناکرانمند تحول فرهنگی، در جهت نوجویی و آفرینش های نوین پیموده است. این نهال همیشه بهار سخنوری که ریشه در نخلستان ادبیات کهنسال گذشته ی افغانستان دارد، به غنامندی هرچه بیشتر ادبیات معاصر و فرهنگ پر بار این کشور افزوده است. پویش در پیدایی و رشد این نوع ادبی و تحلیل ویژگی های محتوایی و ساختاری آن، می تواند زمینه ی استفاده ی جویندگان و پژوهشگران آن دیار را، در مطالب مربوط به ادبیات معاصر فراهم آورد.

دسته بندی و جریان شناسی شعر با رویکرد جامعه شناسانه ی یکی از ده ها روش و شیوه ی مطالعه در دوره ی معاصر است که مواریث فرهنگی و متون ادبی را به صورت منسجم و روشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و با توجه به فرایند های نظام های ادبی و معنایی و همچنان با در نظر داشت اوضاع و احوالی که سبب به وجود آمدن متون و جریان های ادبی شده است، به تحلیل پیوند ها و تأثیر متقابل ادبیات و جامعه می پردازد. اتخاذ چنین روش مطالعاتی جهت توصیف و تحلیل مفاهیم و موضوعاتی که در این تحقیق، در زمینه ی نظام ها و جریان های ادبی و جمال شناختی شعر شاعران معاصر افغانستان مطرح می شود، هدف اصلی این پژوهش است. این پروژه ی علمی حاوی پیشگفتار، مقدمه،پنج فصل، نتیجه گیری، پیشنهاد و فهرست منابع است. مقدمه به معرفی موضوع و حدود آن، مبرمیت این پژوهش، روش تحقیق و تذکر مطالبی که معرف محتوای این اثر بوده، پرداخته است. در فصول این تحقیق نیز مطالب زیر به ترتیب، تحلیل و توضیح داده شده است:

فصل اول: مروری بر گذشته موضوع

فصل دوم: اوضاع اجتماعی، سیاسی فرهنگی و ادبی در آستانه ی تحول و تجدد (1340-1280 ه. ش)

فصل سوم: سنت گرایی و طلیعه تجدد در شعر فارسی دری

فصل چهارم: ویژه گی های فکری، بیانی و ادبی در اشعار طلیعه داران تجدد

فصل پنجم: مشاهیر طلایه داران تجدد در شعر دری افغانستان

در پایان در نتیجه گیری کلی، که پیوند ادبیات سالیان مورد نظر را با ادبیات متقدم و سیر تحول شعر فارسی دری را در عصر حاضر بازتاب می دهد، وضاحت یافته است. نگارنده در تحلیل و توضیح مطالب، اصول روش های علمی پژوهش را مراعات نموده، افزون بر اسلوب پذیرفته ی پژوهش علمی، از برخی نظریه های جدید در رابطه با تحقیق بهره مند گردیده و در توضیح و تحلیل مطالب، اصول تسلسل منطقی موضوعات را مد نظر داشته است. پژوهنده با مرعی داشتن اسلوب نگارش مناسب و مستدل خویش در موضوعات، ابعاد گوناگون هر مسأله را با حوصله مندی به کاوش گرفته و کوشیده است تا زوایای تاریک مطالب را فروغ بیشتری بخشد. زبان رسا و بیان متین، رعایت ارزش های علمی - پژوهشی، استدلال ها و حضور فعال نویسنده در تحقیق را می توان از دیگر ویژگی های این رساله بر شمرد.

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه بیشتر ...

شناسنامه غور

شناسنامه غور

نویسندگان

در شناسنامه غور، داشته‌های با ارزش فرهنگی در محدوده زندگی یک جامعه بزرگ مورد ارزیابی و مداقه قرار گر

افغانستان در گذر زمان (جلد چهارم): از ورود سلطان احمدخان به هرات تا سلطنت ظاهرشاه

افغانستان در گذر زمان (جلد چهارم): از ورود سلطان احمدخان به هرات تا سلطنت ظاهرشاه

سیدمحمدعلی جاوید

نوشتار حاضر چهارمین مجلد از مجموعه کتب «افغانستان در گذر زمان» است که مقرر گردیده در ده جلد منتشر شو