۳۲۹۷
۱۰۳۳
۱۳۹۷/۷/۱
واقعه ی عاشورا: در منابع کهن

واقعه ی عاشورا: در منابع کهن

پدیدآور: گروه سیره نگاری پژوهشکده علوم و معارف ناشر: موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: مترجمانمکان چاپ: قمتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 978-964-493-895-5تعداد صفحات: ۱۰۲۹ص

خلاصه

منابع حدیثی و تاریخی فراوانی، حادثه ی کربلا را گزارش کرده اند؛ ولی می توان گفت که در میان همه ی آن ها، شش منبع، به دلیل قدمت، اعتبار نسبی، جامعیت و نیز پیوستگی روایت، از گذشته تا امروز، به گستردگی مورد استناد قرار گرفته اند. کتاب حاضر متن گزارش های این منابع ششگانه را از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت مستقل در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

معرفی کتاب

منابع حدیثی و تاریخی فراوانی، حادثه ی کربلا را گزارش کرده اند؛ ولی می توان گفت که در میان همه ی آن ها، شش منبع، به دلیل قدمت، اعتبار نسبی، جامعیت و نیز پیوستگی روایت، از گذشته تا امروز، به گستردگی مورد استناد قرار گرفته اند. این منابع عبارت اند از: تاریخ الطبری، الارشاد، الفتوح، الملهوف، أمالی الصدوق و مقاتل الطالبین. در کتاب حاضر، متن گزارش های منابع ششگانه ی یاد شده از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت کتاب مستقل، در اختیار علاقه مندان قرار می کیرد. و اینک توضیح کوتاهی درباره ی این منابع، به ترتیبی که در کتاب آمده اند:

1- گزارش طبری (م 310 ق) در کتاب «تاریخ الطبری» از واقعه ی عاشورا

تاریخ الطبری، نوشته ی ابوجعفر محمد بن جریر طبری، یکی از مهم ترین منابع تاریخی در تبیین تاریخ اسلام، از جمله واقعه ی عاشوراست. نکته ی بسیار مهم در گزارش طبری از این واقعه، آن است که برخی از مقتل های معتبر و مفقود را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و جزئیاتی را از حادثه ی کربلا ارائه می نماید که دیگران گزارش نکرده اند و هیچ پژوهشگری از آن ها بی نیاز نیست.

2- گزارش شیخ مفید (م 413 ق) در کتاب «الارشاد» از واقعه ی عاشورا

هرچند مبنای اصلی گزارش شیخ مفید هم مانند طبری، همان کتاب ابو مخنف است، لیکن تفاوت های قابل توجهی در آن وجود دارد. به طور کلی، گزارش طبری و گزارش شیخ مفید، دو منبع کامل و معتبر از واقعه ی عاشورایند که خوانندگان را از منابع دیگری با همین سیاق بی نیاز می سازند. 

3- گزارش احمد ابن اعثم کوفی (م 314 ق) در کتاب «الفتوح» از واقعه ی عاشورا

هرچند این کتاب در ردیف منابعی مانند تاریخ الطبری و الارشاد مفید نیست، لیکن یکی از منبع کهن و مهم تاریخ عاشورا شمرده می شود؛ چرا که گزارش هایی انحصاری دارد و در نگارش های پس از آن بسیار تأثیر گذار بوده است.

4- گزارش سید ابن طاووس ( م 665ق) در کتاب «الملهوف» یا «لهوف» از واقعه ی عاشورا

زیبایی و خوش دستی متن این مقتل و شخصیت مؤلفش - که به زهد و معنویت، شهرت دارد - موجب اقبال جامعه ی شیعی بدان گردیده است. 

5- گزارش شیخ صدوق ( م 381 ق) در کتاب «الأمالی» از واقعه ی عاشورا

صدوق، در این کتاب، واقعه ی کربلا را ضمن احادیث نقل شده از امامان اهل بیت (ع) آورده است. گزارش شیخ صدوق، در عین کوتاه بودن، نکات قابل توجهی برای پژوهشگران در بردارد .

6- گزارش ابو الفرج اصفهانی ( م 356 ق) در کتاب «مقاتل الطالبیین» از واقعه ی عاشورا

از جمله دلایل انتخاب این گزارش، قدمت و اعتبار منبع، مستند بودن گزارش ها و ارائه ی نکاتی نو در عین کوتاهی متن، درباره ی حوادث عاشوراست.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای