۲۳۰۳
۰
۱۳۹۷/۱/۲۳
در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

در اعماق زمان؛ زندگینامه ی سیاسی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله)

پدیدآور: الهام ملک زاده ناشر: نشر تاریخ ایرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مکان چاپ: تهران

خلاصه

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود است که به، شرح حال و بازآفرینی زندگی و زمانه ی افراد می پردازد. کتاب حاضر زندگی نامه ی سیاسی و مجموعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله) را بیان می کند. وی سیاستمدار عملگرایی بود که در دوران سخت و پر آشوب تاریخ ایران ظهور کرد و مسئولیت های بزرگی را به عهده داشت.

معرفی کتاب

زندگی نامه نویسی سبکی از نوشتار بر پایه ی واقعیت و با استفاده از اسناد و مدارک، خاطرات و شواهد موجود است  که به، شرح حال و بازآفرینی زندگی و زمانه ی افراد می پردازد. زندگی نامه چه مفصل یا مختصر نوشته شود باید از نظر پژوهش علمی و مقایسه ی حوادث و گفتار و ارزیابی آن ها به درستی عمل کند و در برابر صاحب ترجمه هیچ گونه تعصب و تمایلی از خود نشان ندهد. زندگی نامه نویسی، بیشتر مواقع با شکلی کاملا ابتکاری، بدیع و حتی ابتدایی یا مقلدانه نوشته می شود و معمولا شرح حالی کسانی با این شیوه نوشته می شود که دارای تشخص اند یا آثار با ارزش فکری، تاریخی یا اجتماعی از به جا گذاشته اند. اطلاعات موجود در زندگی نامه نویسی ها معمولا درباره ی محیط رشد، تحصیلات، موفقیت ها و شکست ها و آثار فرد مذکور است و به تناسب موضوع، گاه در زمینه های دیگری نیز گفتگو می شود. مشخصه ی عمده ی زندگی نامه ها سادگی، صراحت و بی طرفی، همراه با زمینه ای تحلیلی است که طی آن سعی می شود با استفاده  از منابع موجود، چهره ای واقعی از شخصیت مورد نظر ترسیم شود و از بیان صرفا روایی و قالبی، که دور از شیوه ی زندگی نامه نویسان اصیل است، اجتناب شود و جنبه های ناگزیر روایی در درجه ی دوم اهمیت قرار گیرد. با این مقدمه، کتاب حاضر که زندگی نامه ی سیاسی و مجموعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله) را شامل می شود، باید در همین چهارچوب برشمرد که نگارنده تلاش کرده با در نظر گرفتن همه ی وجوه قابل مطالعه و نزدیک شدن به زمانه و روزگار نصرت الدوله،فارغ از هر زنده باد و مرده باد و تکرار آنچه تاکنون درباره ی وی نوشته شده است، تنها بر اساس رسالت علمی و تاریخی خود از یک سو، و بهره گیری از اسناد و مدارک و ابزار قابل استفاده در شناخت عملکرد وی از سوی دیگر، که به روشن شدن زندگی و فعالیت های سیاسی -  اجتماعی نصرت الدوله منجر می شود، بتواند چهره ی واقعی و مجموعه ی اقدامات او را به خواننده ی نسل جدید ارائه نماید. نصرت الدوله، سیاستمدار عملگرایی بود که در دوران سخت و پرآشوب تاریخ ایران ظهور کرد و مسئولیت های بزرگی را به عهده داشت. سال هایی که با انقلاب مشروطیت آغاز و با اضمحلال قاجار به پایان رسید. سال های بیم و امید مردمی  که به هوای تغییرات بزرگ به میدان  آمدند، جانانه جنگیدند و شرافتمندانه شکست خوردند اما هرگز متوقف نشدند. کتاب حاضر روایت کامیابی ها و ناکامی  های فیروز میرزا میرزا (نصرت الدوله) در چنان بستری است.

فهرست فصل ها:

فصل اول: تولد و روزگار جوانی

فصل دوم: نصرت الدوله و وزارت عدلیه

فصل سوم: نصرت الدوله و قرارداد 1919 م

 فصل چهارم: نصرت الدوله وزیر خارجه ی ایران

فصل پنجم: نصرت الدوله و کنفرانس صلح پاریس

فصل ششم: نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم

فصل هفتم: نصرت الدوله و انجمن آثار ملی

فصل هشتم: نصرت الدوله وزیر مالیه ی دوره ی رضاشاه

فصل نهم: افول قدرت نصرت الدوله

فصل دهم: شورش ایلات فارس و دستگیری نصرت الدوله

فصل یازدهم: قتل نصرت الدوله

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

دیگر آثار نویسنده

سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی

سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی

الهام ملک زاده

بررسی روند تغییرات حرفۀ مامایی و جستجوی علل مؤثر در این تغییرات به همراه تحلیل نقش و پایگاه اجتماعی