۲۱۵۲
۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل آداب، آیین، سنت، اعتقاد و باور داشت ها)

دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل آداب، آیین، سنت، اعتقاد و باور داشت ها)

پدیدآور: سریا داودی حموله ناشر: انتشارات معتبر تاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: اهواز

خلاصه

محور مطالعات مؤلف، علت پیدایی باورهای اعتقادی و چرایی آیین هاست و سعی او بر این بوده که با تحقیقات میدانی و اسنادی به علل و اسباب سؤال ها پاسخ دهد تا تاریخ فرهنگی میراث نیاکانش از اختلاط فرهنگی و فرهنگ انفعالی حفظ بماند. کتاب حاضر بر اساس موضوع پیدایی، بنیان نهاده شده و از نظر ترتیب وقوع حوادث تاریخی و کرونولوژی فهرست بندی گردیده است.

معرفی کتاب

بختیاری سرزمین هزار و یک آیین است. فرهنگ، هنر، آیین، سنت، باور و زبانش میراث نیاکانی است که در تمام صحن های تاریخی، اجتماعی و سیاسی پیشاهنگ بوده اند. بیشتر آیین های اعتقادی بختیاری بر مانده از عهد باستانی می باشند و رنگ سنتی - عرفی دارند. آیین های سنتی تولد، مرگ، ازدواج، کاشت و داشت و برداشت، غله چینی و خرمن کوبی، حماسه و مکان رویدادها و حوادث تاریخ فرهنگی ریشه در زندگی اجتماعی - اقتصادی دارند. از لحاظ اتنوگرافی (مردم نگاری) تفاوت انسان رنگ نیست، بلکه فرهنگ و آداب و رسوم آن ها می باشد، دگرگونی ناشی از ظهور و شکل اجرای سنت های عرفی - قومی دستخوش تغییرات تاریخی است. سنت و آیین های اعتقادی جزء میراث فرهنگی قوم بختیاری می باشد، اگر فرهنگ سنتی را از او بگیرند هویتش را گرفته اند؛ پس تنها با مکتوب کردن تاریخ فرهنگی می توان آموزه های سنتی - آیینی را در اختیار نسل ها گذاشت. پی بردن به راز سنت زندگی مستلزم شناخت فرهگ است؛ نیاز آدمی را به سمت عادات و اعتقادات می برد و موجب تفاوت در فرهنگ مادی و معنوی می شود. بختیاری به علت زندگی دامداری در سیاه چادر زندگی می کند؛ ولی کسی که در نواحی جنگلی شمال می باشد؛ از چوب درختان در خانه سازی بهره می برد. شادی و شیون، رقص و پای کوبی، دست ساخته و دست بافته، کشاورزی و دامداری، موسیقی آوازی و موسیقی سازی، ادبیات شفاهی و روایی، باورهای آیینی و سنت های عرفی نمادهای قوم بختیاری محسوب می شوند. بزرگترین افتخار قومی این است؛ بفهمیم تا بدانیم که خودمان هستیم، مخصوصا در بختیاری که مردان زاده ی تاریخ و زنان مادر رنج و هستی، و نیکی و عصمت اند...اسطوره ای به دنیا می آیند، اسطوره ای زندگی می کنند، اسطوره ای می میرند.

محور مطالعات مؤلف، علت پیدایی باورهای اعتقادی و چرایی آیین هاست و سعی او بر این بوده که با تحقیقات میدانی و اسنادی به علل و اسباب سؤال ها پاسخ دهد تا تاریخ فرهنگی میراث نیاکانش از اختلاط فرهنگی و فرهنگ انفعالی حفظ بماند. کتاب حاضر بر اساس موضوع پیدایی، بنیان نهاده شده و از نظر ترتیب وقوع حوادث تاریخی و کرونولوژی فهرست بندی گردیده است:

بخش نخست: ساختار سیاسی و اجتماعی قوم بختیاری

فصل نخست: بافت زندگی بختیاری

فصل دوم: تشکیلات سیاسی و سلسله مراتب قدرت

فصل سوم: نسب شناسی طوایف بختیاری

بخش دوم: آیین قوانین سنتی و عرفی

فصل نخست: کیفر شناسی عرفی - سنتی

فصل دوم: مراسم آیینی خین بس در بختیاری

فصل سوم: آیین دادخواهی در بختیاری

فصل چهارم: قوانین عرفی زمین و مالکیت

فصل پنجم: مالیات در بختیاری

فصل ششم: آیین های تعاونی سنتی

فصل هفتم: آیین همیاری در بختیاری

بخش سوم: اکولوژی کوچ قوم بختیاری

فصل نخست: مسکن در عشایر بختیاری

فصل دوم: آیین کوچ عشایر چادرنشین

فصل سوم: میراث فرهنگی قوم بختیاری

بخش چهارم: آیین و باورداشت های بختیاری

فصل نخست: تعاریف فرهنگ شناختی 

فصل دوم: رفتارهای جمعی

فصل سوم: فرهنگ باوری

فصل چهارم: آیین تعبیر خواب در بختیاری

فصل پنجم: آیین دعا، نفرین و دشنام

بخش پنجم: آیین زنان بختیاری

فصل نخست: خصایص ذاتی زن بختیاری

فصل دوم: زن نماد راز گشایی در فرهنگ قومی

فصل سوم: آیین زناشویی

فصل چهارم: آیین زنان و زایمان

بخش ششم: آیین نام گذاری بختیاری

فصل نخست: نام گذاری از لحاظ ساختار طبقاتی

فصل دوم: پایه و اساس نظام خویشاوندی

فصل سوم: آیین نوازش های مادرانه

فصل چهارم: آیین های لالایی

بخش هفتم: صنایع دستی و فرآورده های سنتی

فصل نخست: زنان و صنایع دستی

فصل دوم: آیین بافندگی

فصل سوم: آیین غذاهای سنتی

فصل چهارم: آیین نان پزی

فصل پنجم: آیین دباغی در بختیاری

فصل ششم: آیین فرآورده های شیر

فصل هفتم: آیین پوشاک زنان

فصل هشتم: آیین زیورآلات قومی

فصل نهم: آیین های سحر و جادو

فصل دهم: آیین بهداشت در عشایر چادرنشین

بخش هشتم: آیین مردان بختیاری

فصل نخست: ویژگی های انسانی

فصل دوم: تاریخ مردان بختیاری

فصل سوم: مردم شناسی اقتصادی

فصل چهارم: آیین آسیابانی

فصل پنجم: آیین سر رهزنی

فصل ششم: آیین پوشاک مردان

فصل هفتم: آیین گرزداری

بخش نهم: آیین موسیقی در بختیاری

فصل نخست: موسیقی شناسی قومی

فصل دوم: هنر آیینی رقص

فصل سوم: آیین های جشن در بختیاری

بخش دهم: آیین بازی و سرگرمی در بختیاری

فصل نخست: نقش بازی - ورزش ها در آیین های قومی

فصل دوم: بازی های از لحاظ توانایی های فردی و گروهی

فصل سوم: بازی های کودکان

بخش یازدهم: آیین هواشناسی در بختیاری

فصل نخست: آیین پیش نشان های وضع هوا

فصل دوم: آیین طلب باران

فصل سوم: آیین سوز و سیر

فصل چهارم: آیین خورشید و ماه گرفتگی

فصل پنجم: آیین آستاره شناسی بختیاری

فصل ششم: آیین زمان

بخش دوازدهم: آیین های کشاورزی

فصل نخست: پوشش گیاهی و زراعی

فصل دوم: آیین برزگری

فصل سوم: آیین خرمن کوبی

بخش سیزدهم: آیین گیاه شناسی قومی

فصل نخست: گیاهان و نباتات در بختیاری

فصل دوم: درختان و گیاهان بومی

فصل سوم: گیاهان و نباتات دارویی

بخش چهاردهم: آیین جامعه شبانی

فصل نخست: پیشینه دامداری

فصل دوم: آیین جفت گیری دام ها

فصل سوم: آیین گله داری

فصل چهارم: بر پروری

فصل پنجم: آیین رمه داری

فصل ششم: خر داری

فصل هفتم: گاداری

فص هشتم: نظام پیام رسانی آوایی

بخش پانزدهم: آیین جانور شناسی قومی

فصل نخست: زندگی جانوری

فصل دوم: آیین و اعتقادات جانوری

فصل سوم: حشرات

فصل چهارم: خزندگان

فصل پنجم: جانوران وحشی و درنده

فصل ششم: آیین شکار و شکارچی

فصل هفتم: آیین مرغ داری سنتی

فصل هشتم: جانوران موذی

فصل نهم: سگ حیوان باوفا

بخش شانزدهم: آیین های اعتقادی به علوم غریبه

فصل نخست: شوک در بختیاری

فصل دوم: شوک های عجیب الخلقه

بخش هفدهم: آیین های طب سنتی

فصل نخست: ریشه ی پیدایش معجون های شفابخش

فصل دوم: آیین بیماری

فصل سوم: آیین بیماری های کودکان

فصل چهارم: آیین بیماری دام ها

بخش هیجدهم: آیین های مذهبی

فصل نخست: ایرانیان قبل از ظهور زرتشت

فصل دوم: مناسک آیین های مذهبی عبادی

فصل سوم: آیین دعا و دعانویسی

فصل چهارم: امام زاده ها و اماکن زیارتی

بهش نوزدهم: آیین مرگ و ناشادی بختیاری

فصل نخست: اشتراکات اعتقادی اقوام در آیین مرگ

فصل دوم: مراسم آیینی عزاداری بختیاری

فصل سوم: آیین های نمادین عزاداری

فصل چهارم: مراسم آیینی قربانی بختیاری

بخش بیستم: ادبیات شفاهی بختیاری

فصل نخست: زبان قوم بختیاری

فصل دوم: ادبیات حماسی

فصل سوم: گاگرو خوانی

فصل چهارم: منشا ادبیات غنایی

فصل پنجم: ادبیات صیادی بختیاری

فصل ششم: ادبیات برزگری

فصل هفتم: ادبیات دی بلال

فصل هشتم: ادبیات گل گیس خوانی، ادبیات خدابس خوانی

فصل نهم: آیین مثل

فصل دهم: که ویر

فصل یازدهم: چنه چنه

فصل دوازدهم: زبانزدها

فصل سیزدهم: افسانه سرایی

فصل چهاردهم: قصه های آیینی

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن

منابع مشابه بیشتر ...

شورش جنوب: سیری در برنامه اصلاحات ارضی در ایران و تحرکات پس از آن در فارس

شورش جنوب: سیری در برنامه اصلاحات ارضی در ایران و تحرکات پس از آن در فارس

سید عبادالله هاشمی

هدف اصلی از نگارش این کتاب، بررسی درگیری بین عشایر جنوب کشور «استان فارس» با حکومت مرکزی «نیروهای دو

پهلوی اول و مسئله ی عشایر (فارس، بختیاری، قشقایی، خمسه، عرب خوزستان و ...) (1304-1298) مطالعه ای در نقش سیاسی عشایر بزرگ جنوب ایران

پهلوی اول و مسئله ی عشایر (فارس، بختیاری، قشقایی، خمسه، عرب خوزستان و ...) (1304-1298) مطالعه ای در نقش سیاسی عشایر بزرگ جنوب ایران

جواد کاراندیش

این کتاب به یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ ایران (1304-1298)می پردازد. رضاخان میرپنج با استفاده از ض