۲۵۱۷
۰
۱۳۹۶/۵/۳۱
تکوین طبقه کارگر در انگلستان

تکوین طبقه کارگر در انگلستان

پدیدآور: ادوارد پالمر تامپسون ناشر: نشر آگاهتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: محمد مالجومکان چاپ: تهران

خلاصه

نویسنده کتاب حاضر، برخلاف سایر نحله های تاریخ نگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و نهادهای قدرت به تاریخ نمی نگرد. نگاه او به تاریخ از پایین است. تاریخ اجتماعی برای او مطالعه سنت ها و مبارزه های مردم عادی است و از این رو سیاست را نه منازعه میان نخبگان رقیب بلکه غالبا تضاد طبقاتی میان فرادستان و فرودستان می داند.

معرفی کتاب

نویسنده کتاب حاضر، برخلاف سایر نحله های تاریخ نگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و نهادهای قدرت به تاریخ نمی نگرد. نگاه او به تاریخ از پایین بود. تاریخ اجتماعی برای او مطالعه سنت ها و مبارزه های مردم عادی بود و از این رو سیاست را نه منازعه میان نخبگان رقیب بلکه غالبا تضاد طبقاتی میان فرادستان و فرودستان می دانست. وانگهی، ساختار جامعه را نوعی سلسله مراتب ایستا و همگن نمی دانست بلکه هم چون جنبشی پویا تحلیل اش می کرد، تحلیلی که پویایی پی گیر را توأمان دارد، پویایی سرشار از پیوندها و گسست ها و سازش ها و مقاومت ها. جامعه برای او نه ایستا که همیشه در حرکتی پیوسته بود. مولف در بازبینی تاریخ، به جای تأکید بیش از حد بر آمارهای اقتصادی، بر اهمیت «اقتصاد اخلاقی» و کرامت انسانی دست می گذاشت. در ثبت اعتراض مردمان در تاریخ، مثلا برای بالارفتن بهان نان، فقط در پی ناتوان مالی مردمان نمی گشت تا با عدد و رقم نشان اش دهد. حس توهین دیدگی مردمان بود که در تاریخ نگاری اش برجسته می شد. اگر به جزئیات می پرداخت، فقط به این دلیل بود که از دل بازبینی این جزئیات به روایتی جامع برسد و تحلیلی از این روایت جامع به دست دهد. اجتناب اش از ارائه روایت های کلان و تعمیم های گسترده هیچ گاه پسند آنانی نبود که، برای به کرسی نشاندن روایت از پیش ساخته کلان شان، مجموعه ای دست چین شده از داده ها را کنار هم می گذارند تا شاهدی بر مدعاشان باشد. نویسنده وقتی به روایت کلان می رسید، تکیه اش بر گستردگی داده های خرد بود، انبوهی از داده های تجربی کاویده شده. در این روایت کلان می شد صدای بی صدایان را شنید. صدای تهی دستان و فرودستان. صدای دگراندیشان و دگرباشان. صدای «معترضان» و «اخلال گران». تامپسون به نسل جوان آموخت که حقیقت را شجاعانه به صاحبات قدرت بگویند.    

فهرست مطالب:

بخش نخست: نهال آزادی

فصل یکم) اعضای نامحدود

فصل دوم) مسیحی و اپالین

فصل سوم) «قلعه های شیطان»

فصل چهارم) آزاد مرد انگلیسی

فصل پنجم) کاشتن نهال آزادی

بخش دوم: نفرین آدم ابوالبشر

فصل ششم) استثمار

فصل هفتم) فعله های مزرعه

فصل هشتم) پیشه وران و دیگران

فصل نهم) بافندگان

فصل دهم) سطوح متعارف زندگی و تجربه ها

فصل یازدهم) نیروی دگرگرونی ساز مسیحیتم

فصل دواردهم) اجتماع

بخش سوم: حضور طبقه کارگر

فصل سیزدهم) وست مینستر رادیکال

فصل چهاردهم) ارتش تلافی گران

فصل پانزدهم) زبان آوران و شهیدان

فصل شانزدهم) آگاهی طبقاتی

 

 

 

 

 

 

بخش

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای