۲۴۵۸
۰
۱۳۹۶/۴/۹
فلسفه در سرزمین نبوت

فلسفه در سرزمین نبوت

پدیدآور: سید حسین نصر ناشر: ترجمان علوم انسانیتاریخ چاپ: ۱۳۹۶مترجم: بیت الله ندرلومکان چاپ: تهران

خلاصه

تلاش نویسنده در این کتاب ارائه فلسفه اسلامی در قالب آموزه ها و تاریخ آن به عنوان فلسفه ای است که در جهانی تحت نفوذ وحی فعالیت می کند، یعنی جهان اسلام با یک کتاب مقدس. مؤلف در اینجا به ویژه بر روی دوران متأخر فلسفه اسلامی، علی الخصوص در ایران، متمرکز شده است که پس از حمله مغول به مهم ترین عرصه برای ادامه حیات فلسفه اسلامی تبدیل شد.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر حاصل حدودا پنجاه سال مطالعه و تأمل درباره فلسفه و مسائل فلسفی در پرتو حقایق آشکار شده از طریق وحی، هم به صورت عینی و هم به صورت اشراق درونی، است. به عقیده نویسنده در جهانی که فلسفه به کلی از حقایق وحیانی روی برگردانده و اندیشه سکولارتمام نیروی خود را به کار گرفته است تا معرفت ملهم از امر قدسی را به حاشیه براند و حتی ریشه کن کند، ضروری است تا هرگاه فرصتی دست داد، به موضوع نسبت میان فلسفه و وحی از منظرها و نقطه نظرهای مختلف پرداخته شود. در این اثر، توجه به فلسفه و خصوصا فلسفه اسلامی معطوف شده است و بیش از هزار سال فلسفه اسلامی، آموزه ها، تاریخ و رویکرد های آن را از منظر نسبت موجود میان این سنت فلسفی دیرین و حقایق نبوی، که همیشه بر افق جهان اسلام و محیط و فضای فکری مسلمانان غلبه داشته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از فصل های این کتاب طی سالیان مختلف به عنوان جستارهایی مستقل نگارش یافته اند. همه آن ها کاملا بازبینی شده و در چهارچوب کلی این نوشتار قرار داده شده اند. بسیاری دیگر از فصل ها جدیدند و تصویری را تکمیل می کنند که کتاب حاضر در صدد ترسیم آن است.

تلاش نویسنده در این کتاب ارائه فلسفه اسلامی در قالب آموزه ها و تاریخ آن به عنوان فلسفه ای است که در جهانی تحت نفوذ وحی فعالیت می کند، یعنی جهان اسلام با یک کتاب مقدس. مؤلف در اینجا به ویژه بر روی دوران متأخر فلسفه اسلامی، علی الخصوص در ایران، متمرکز شده است که پس از حمله مغول به مهم ترین عرصه برای ادامه حیات فلسفه اسلامی تبدیل شد؛ در آنجا بود که فلسفه هرچه بیشتر به حقایق باطنی آشکار شده از طریق وحی نزدیک شد، این تأکید بر فلسفه اسلامی متأخر از منظر مطالعات تطبیقی نیز جالب توچه است، زیرا نشان می دهد که چگونه دو سنت فلسفی - یکی اسلام و دیگری مسیحی - راه خود را از هم جدا کردند و چنان سرنوشت های متفاوتی را دنبال کردند.

فهرست بخش های کتاب:

بخش اول: فلسفه اسلامی و مطالعه آن

بخش دوم: مسائل فلسفی

بخش سوم: فلسفه اسلامی در تاریخ

بخش چهارم: وضعیت کنونی

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش