۳۲۲۹
۰
۱۳۹۶/۲/۲۵
نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

پدیدآور: مصطفی پاشنگ ناشر: مصطفی پاشنگتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

نام های باستانی گزارش کننده هم زبانی و فرهنگ چند ساله مردم ایران است که تنها در استان میانه (مرکزی) بسیار بیشتر از هزار نام زیبا و گوهریک که ژرف ساخت آن نام ها شالوده و بنیاد پارسی کنونی است شناسایی شده و در این کتاب نوشتاری گردیده است. اما نمی توان گفت که در این کتاب همه ی نام های باستانی این استان شناسایی و نوشته شده است زیرا که این کتاب تکیه بر پژوهش های میدانی دارد.

معرفی کتاب

نام های باستانی شهرها و روستاها و کوه ها و کهریزها و کشتزارهای ایران گزارش کننده ی زبان و فرهنگ چند ساله ی مردم ایران است. زیرا که مردم باستان ایران با خردمندی و تیزهوشی و برای جاودان کردن زبان پارسی اندام های بنیادین زبان خود را چون نام بر هستی خود گذاشته اند. ژرف ساخت این نام ها اندام های بنیادین زبان پارسی است. زبانی که روزگاری بالنده بوده و به بخش بزرگی از جهان فراگیر شده است. از سوی دیگر این نام های باستانی گزارش کننده ی هم زبانی مردمی است که در دوران باستان در سرزمین پهناوری به نام ایران زندگی می کردند و بی پروا می توان گفت که نام های باستانی ایران بزرگ ترین گنچ نوشته ی ایرانیان باستان است. خوشبختانه گروه این نام ها اندک نیست. اکرچه این نام ها در پشت گرد زمان و یا بی مهری زمانه و یکسو گرایی ها و یا خاکستر سوخته ی زمان سوز شدن پنهان است. اما چنان انبوه است که تنها در استان میانه (مرکزی) بسیار بیشتر از هزار نام زیبا و گوهریک که ژرف ساخت آن نام ها شالوده و بنیاد زبان پارسی کنونی است شناسایی شده و در این کتاب نوشتاری شده است. اما نمی توان گفت که در این کتاب همه ی نام های باستانی استان میانه (مرکزی) شناسایی و نوشته شده است. زیرا که این کتاب تکیه بر پژوهش های میدانی داشته و همکاری و همیاری و پشتیبانی نبوده و پژوهش های میدانی بسیار پرهزینه و تن فرسا و زمان بر بوده است. به گونه ای که پژوهش های میدانی آن سال ها به درازا کشیده و بارها نیازمند بازدید های دوباره بوده است و این زمان بر بودن یک نارسایی پدید آورده است. دیگر اینکه ژرف ساخت نام های باستانی گفتگویی همگانی نبوده و زبان شناسانه است بی گمان برای همگان یا کسانی که زبان شناسی پارسی نمی دانند کمی دور از ذهن بوده و به درستی دریافتی نخواهد بود، ناگزیر نگارش این کتاب در دو بخش انجام شده است تا برای همگان دریافتی باشد. بخش یکم این کتاب که بسیار ساده و هنگانی نبشته شده، چون فهرستی در سه ستون انجام شده است.

ستون یکم: نام کنونی و یا نام بومیک شهر یا روستا و یا کوه نبشته شده است.

ستون دوم: نام باستانی آن با آوانگاری نوشته شده.

ستون سوم: مانیک (معنی) و جایگاه یا نشانی شهر، روستا و کوه و ... گزارش شده است.

بخش دوم: بی گمان برای هر کس که بخش یکم کتاب یا مانیک (معنی ) نام شهر یا روستا را می خواند این پرسش پیش می آمد که این نام ها چگونه ساخته شده اند و یا تکواژه های ریشه ای و یا تکواژه های هسته ای این نام ها و یا زبان پارسی کدام هستند و یا اینکه زبان پارسی در چه روزگاری سامان یافته و زبان نامیده شده و یا چگونه این زبان ساخته شده است و یا اینکه زبان امروز پارسی که ما با آن سخن می گوییم چه گروه از واژگان زبان های باستانی را درخود دارد و با اندام های بنیادین این نام های باستانی در زبان امروز پارسی چه کاربردهایی دارد. برای پاسخ گویی به این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر ناگزیر بخش دوم کتاب در چهارجوب یک داستان بلند کزارش شده است. داستانی که دیدگاه های گوناگونی را از گوشه های روشن و تاریک فرهنگ و زبان مردم ایران زمین را آشکار کرده و پرسش های فراوانی را با تکیه بر پژوهش های میدانی و زبان شناسانه پاسخ گو باشد. داستان بلندی که بخش هایی از آن گزارش کننده ی رسم و آیین ها و باورها و نمادهای دوران باستان بوده و هم اکنون هم بر فرهنگ و زبان مردم امروز نوژن است. داستانی که زمینه ی آموزش فرهنگ و زبان و ایران شناسی داشته و گه گاه نگاهی گذرا به باستان شناسی و تبار شناسی نیاکان مردم این استان دارد.

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

دیگر آثار نویسنده

نام های باستانی استان تهران

نام های باستانی استان تهران

مصطفی پاشنگ

نویسنده کتاب نزدیک به هزار و سیصد نام باستانی از استان تهران را که هنر خرد ورزی نیاکان مردم امروز ای