۱۸۳۰
۸۲۵
۱۳۹۵/۸/۲۷
حماسه ی قران حبشی –جلد اول

حماسه ی قران حبشی –جلد اول

پدیدآور: محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی طرسوسی مصحح: میلاد جعفر پور ناشر: علمی و فرهنگی تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

هدف اصلی "مجموعه ادب عامه" احیای میراث ادبیات مردمی و اشاعه و ترویج آثار آن اعم از قصه ها ،متون روایی ، تحلیلی و نظری به نسل جدید و آینده است تا بدانند نیاکان ما چه اندازه به فرهیختگی زندگی خود را در قالب این متون روایت می کرده و با آنها می زیسته اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

حماسه ی قران حبشی –جلد اول

به روایت محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی طرسوسی ،تصحیحِ میلاد جعفر پور

نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تهران 1395

هدف اصلی "مجموعه ادب عامه" احیای میراث ادبیات مردمی و اشاعه و ترویج آثار آن اعم از قصه ها ،متون روایی ، تحلیلی و نظری به نسل جدید و آینده است تا بدانند نیاکان ما چه اندازه به فرهیختگی زندگی خود را در قالب این متون روایت می کرده و با آنها می زیسته اند.قصه ها و افسانه های ایرانی ، اکنون سرمایه ی معنوی و پشتوانه و رکن مهم فرهنگ و تمدن ما ایرانیان به شمار می آید.بیان و تذکار رویدادهای مهم و سرنوشت ساز زندگی در آیینه ی شکوهمند زبان و خیال ،یکی از فرآورده های اصلی ذهن بشر به شمار می رفته که به تدریج ، اهمیّت آن در میان اقوام و ملل ها ،مایه و ضمان پیدایش یک سنت انتقالی شده است.این برون داد ذهنی بعدها با عناوین گوناگونی چون قصّه ،نقل ، حکایت ، افسانه ،داستان و اسطوره معرّفی شده ؛ولی اصطلاحات یاد شده در گفتمان نقد ادبی معاصر بیشتر تحت عنوان "روایت داستانی " مطالعه و ارزیابی می شود.پیکره ی بیان و ساختار محتوای روایات داستانی به مرور زمان، با اقبال و پسند مردم مواجه شدند.از چگونگی سابقه ورود راویان و داستان پردازان در دربارها و کیفیت کار و احوالشان اطلّاع روشنی وجود ندارد.درابتدا،سرودگویان و خنیاگران دوره گردی که مردمی به نسبت بی سواد بودند ،روایت رااز حافظه ویا در شکل گزاره هایی قالبی به بدیهه بیان می کردند و متناسب با پسند مردم و اقتضای زمان گاه به آن شاخ و برگ می دادند.اما از مقایسه ی مجموع روایاتی که تا امروز دردست داریم ،درمیابیم که ادیبان دانشمندی هم به حرفه ی روایت و داستان پردازی روی می آورند،چرا که منشور زبان و الگوی روایت آنان ،تفاوت بسیاری بانظام ناچیزِ روایات ابتدایی یا کلیشه ای داشت.این راویان ادیب ،پس از شاعران ،ابزاری درجهت ترویج سیاست های فرهنگی و مذهبی به شمار می آمدند.آنها روایت هایی را به نظم و نثر نقل می کردندو گاهی هم در مقام اعتراض، به نقد وضع جامعه نیز می پرداختند. نگارنده بخشی از روایات این مجموعه  شگفت وغنی منثوررادر گفتمان نوع ادبی ،به عنئان حماسه بازمی شناسد.

روزها گررفت کو رو،باک نیست               توبمان،ای آنکه چون تو،پاک نیست

فهرست

شکرازبخت دارم و ازکردگارهم

آغازسخن

ابوطاهرطرسوسی

طرح واثبات یک فرضیّه در تاریخ زندگانی ابوطاهر طرطوسی

دستور شناخت روایت قرآن حبشی

آغاز روایت

کتابنامه

فهرست واژگان

فهرست امثال و کنایات

فهرست نام جای ها

فهرست اشخاص

فهرست کشف المصرع

مجموعه تصاویر

 

​فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای