۲۳۴۷
۰
۱۳۹۵/۷/۲۹
بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین

بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین

پدیدآور: جوزف لوپریاتو- تیموتی کریپن ناشر: ترجمان علوم انسانیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: حسین حسنیمکان چاپ: تهران

خلاصه

در این کتاب استدلال شده است که بحران در جامعه شناسی هنگامی اجتناب ناپذیر شد که جامعه شناسان از تعهدات نخستین بنیای گذاران این رشته منحرف شدند؛ تعهداتی که می گفت بدون قوانین کلی ، هیچ نوع جامعه شناسیِ علمی ای وجود نخواهد داشت. به علاوه جامعه شناسی در همان محیط فکری او متولد شد که نظریه تکامل داروین و نهایتا ژنتیک انسانی و علوم تکاملی مختلف متولد شدند، علومی که در جهت مطالعه اجتماعی توسعه یافتند. برای دهه ها این انقلاب علمی با گام هایی سریع توسعه یافت و برخی شاخه های علوم انسانی وارد جریان این انقلاب شدند.باید گفت که جامعه شناسی نیز برای حفظ بقای خود به عنوان یک رشته علمی، باید همانند آنان عمل کند و این کار را بسیار سریع انجام دهد، زیرا اکنون، روند مثله کردن این رشته بسیار سریع اتفاق می افتد. در این راه جامعه شناسی نیاز به فراگیری درس های داروینی و سهیم شدن در قلمروهای رو به گسترش آن دارد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:

بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین

جوزف لوپریاتو- تیموتی کریپن

مترجم حسین حسنی

نشر ترجمان علوم انسانی

تهران 1395

چاپ اول

 

 

در این کتاب استدلال شده است که بحران در جامعه شناسی هنگامی اجتناب ناپذیر شد که جامعه شناسان از تعهدات نخستین بنیای گذاران این رشته منحرف شدند؛ تعهداتی که می گفت بدون قوانین کلی ، هیچ نوع جامعه شناسیِ علمی ای وجود نخواهد داشت. به علاوه جامعه شناسی در همان محیط  فکری او متولد شد که نظریه تکامل داروین و نهایتا ژنتیک انسانی و علوم تکاملی مختلف متولد شدند، علومی که در جهت مطالعه اجتماعی توسعه یافتند. برای دهه ها این انقلاب علمی با گام هایی سریع توسعه یافت و برخی شاخه های علوم انسانی وارد جریان این انقلاب شدند.باید گفت که جامعه شناسی نیز برای حفظ بقای خود به عنوان یک رشته علمی، باید همانند آنان عمل کند و این کار را بسیار سریع انجام دهد، زیرا اکنون، روند مثله کردن این رشته بسیار سریع اتفاق می افتد. در این راه جامعه شناسی نیاز به فراگیری درس های داروینی و سهیم شدن در قلمروهای رو به گسترش آن دارد.

نگرانی که در جامعه شناسی احساس می شود به این دلیل است که بحران در آن به قدری عمیق و فراگیر شود که دانش جامعه شناسی که زمانی مغرور بود، در معرض خطر حذف از دانشگاه ها در 25 تا 30 سال آینده قرار گیرد. مشکلات بسیار اند اما به طور بنیادین، این بحران از ناکامی ها در کشف و استفاده از حتی یک قانون واحد یا اصلی نشات میگیرد که به اندازه کافی کلی باشد تا بتواند شمار بسیاری از فرضیه هایی را پیشنهاد کند که به طور منطقی با هم ارتباط متقابل داشته باشند. ناگزیر چنین ابزاری همچنین می تواند منطق مورد نیاز برای مفهوم پردازی و عملیاتی کردن ، روش های مناسب ابطال پذیری و بنابراین هدایت به سوی پیکره روبه رشدی از دانش نظام ند و انباشتی را فراهم کند؛ پیکره ای که توسط سلسله مراتبی از گزاره های نظری بازنمایی شده است و کل چهارچوب نهادی را در برگرفته است.

علاوه بر این، با توجه به ناکامی ها در کشف مستقلانه اصول کلی باید همانند روان شناسی و انسان شناسی مدرن این اصول کلی را با هر تغییر و تبدیلی که مناسب به نظر برسد، ازعلوم طبیعی وام گرفته شود که از نظر موضوعی به علوم اجتماعی نزدیک تر باشند. لذا باید تاکید کنیم که از نظر جامعه شناسی اگر بخواهد اصلا چیزی باشد، باید یک علم باشد. از این رو آن هایی که در این نگاه با این علم اشتراک نظر ندارند، این کتاب را بی فایده و حتی در تضاد با علائق پژوهشی خود خواهند یافت.

در این راستا این کتاب به سه بحش تقسیم شده است؛ نخست ، فصل های یک تا سه که نظری اجمالی به نویدهای نخستین جامعه شناسی می افکند؛ نویدی که ممکن است حاوی ویروس بحران بعدی باشد؛ در ادامه و در فصل بعدی سعی شده است تا بحران را به ویژه در قالب اصطلاحات پیشنهاد شده خود جامعه شناسان تعریف شود و نهایتا با بحثی کوتاه در فصل پس از آن در برخی دلایل اصلی بحران نتیجه گیری می شود.

با توجه به دیدگاه جامعه شناسان در مورد پیوند ضروری بین زیست شناسی تکاملی و جامعه شناسی در بخش دوم ابتدا عناصر اصلی نظریه تکامل داروین از طریق گزینش طبیعی ارائه می شود.(فصل چهارم)

سپس در فصل پنجم، بحثی مختصر در باب عناصر اساسی نظریه نوداروین که از جدود 1930 تکامل یافته ، صورت می گیرد.

قسمت نهایی بخش سوم متشکل از چهار فصل کاربردی است. فصول ششم و هفتم به جنبه های متعددی از رفتار های متفاوت جنسی اختصاص یافته است؛ عناوینی که از گذشته دور در انحصار نظریه پردازان  فمینیست بوده است.در این فصل بیشتر مطالبی دیده می شود که زیان بیشتری برای بقای شناختی دارد.به همین جهت استراتژی در این بخش این است که برخی استدلال های فمینیست به شکلی انتقادی بررسی شود.

دو فصل باقی مانده نیز به ترتیب به دو تلاش اختصاص یافته است:1.ارائه تبیینی تکاملی از پیدایش، عمومیت یابی و استمرار نظم های مسلط و 2.به کارگیری رویکردی متناظر نسبت به عمومیت و تداوم قومیت و منازعات قومی در جامعه بشری.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته