۲۲۱۳
۹۴۹
۱۳۹۵/۵/۲۰
تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

تاریخ سیاسی-اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پسا عصر جدید

پدیدآور: سید محمد هوشی سادات تاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: دانشگاه تهران

خلاصه

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است.

معرفی کتاب

تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا همواره آکنده از تحولات و نوسانات بسیاری بوده است. در حقیقت، این منطقه به دلیل اهمیت در ابعاد ژئوپلتیک،ژئواکونومیک،ژئواستراتژیک و ژئو کالچر طی ادوار گذشته همواره در کانون توجه قدرت های خارجی قرار داشته است.امروزه نیز، این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن ، عنصر مهم و تاثیر گذاری بر معادلات بین الملل بوده و میزان حضور در این حوزه،یکی از عوامل مهم در تعیین میزان قدرت جهانی و موقعیت بین المللی قدرت های بزرگ در عرصه رقابت بین المللی بوده است. افزون بر این ، ژئوپلتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت های بزرگ بین المللی، منشا مواد خام ارزان قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان،به ویژه نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه یافته، این منطقه را به کانون توجه قدرت های بزرگ سیاسی، اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
عنصر دیگری که بر اهمیت منطقه ای  خاورمیانه افزوده و آن را به یکی از کانون های مهم فرهنگی تبدیل کرده، خاستگاه ادیان و تمدن های گوناگون است، به طوری که ، تمدن اسلامی در این منطقه به مثابه تمدنی رقیب با تمدن های شرقی و غربی به حساب می آید.ارائه الگوهای نوسازی از سوی کشور های توسعه یافته به منظور تسهیل فرایند مدرنیزاسیون در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه بالایی در سیاست خارجی این کشورها برخوردار است.در این راستا، طرح خاورمیانه و شمال آفریقای بزرگ تر به عنوان طرحی جامع برای نوسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه حائز اهمیت می باشد.
کتاب حاضر، خاورمیانه را به چهار دوره قدیم، تمدن طلایی اسلامی، جدید و مدرن تقسیم می کند که در دوره مدرن که به طور خاص از ابتدای قرن بیستم آغاز می شود.خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد سه بیداری در جهان عرب بوده که می تواند در آینده شاهد بیداری چهارم نیز در حوزه خلیج فارس باشد. آغاز بیداری اسلامی و خیزش اسلام سیاسی را در منطقه می تواند در حد فاصل بیداری های دوم و سوم عربی دانست که همچنان ادامه دارد. در این کتاب ، تلاش شده تا مهم ترین تحولات صورت گرفته بررسی شود و ضمن علت یابی این پدیده ها ، به پیامد های عینی آنها، به ویژه در عرصه منطقه ای پرداخته شود.از آنجایی که گذشته آیینه آینده است، به طور قطع ملت و تمدنی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن خواهد شد. از همین درک و تحلیل عمیق و دقیق می تواند گام مهمی در شکل دادن به آینده ی بهتر به شمار رود.

 

 

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و