۲۱۵۴
۷۳۰
۱۳۹۵/۵/۲
اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته

اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته

پدیدآور: فرزین وحدت تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مترجم: عسگر قهرمانپورمکان چاپ: تهران

خلاصه

تقریبا از یک قرن پیش بسیاری از مناطق دنیای اسلام با مدرنیته، و تمام معایب، مصائب و مواهبش، مواجه بوده اند و زندگی شان به صورت بنیادین تغییر کرده استه. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب این بوده است که مبانی اصلی مدرنیته و پاسخ برخی از مهم ترین متفکرین دنیای اسلام به آن را بررسی و تحلیل کند.

معرفی کتاب

کتاب:

اخلاق اسلامی و شبح مدرنیته

نویسنده: فرزین وحدت

مترجم عسگر قهرمانپور

 

تقریبا از یک قرن پیش بسیاری از مناطق دنیای اسلام با مدرنیته، و تمام معایب، مصائب و مواهبش، مواجه بوده اند و زندگی شان به صورت بنیادین تغییر کرده استه. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب این بوده است که مبانی اصلی مدرنیته و پاسخ برخی از مهم ترین متفکرین دنیای اسلام به آن را بررسی و تحلیل کند.

تحقیق حاضر با بررسی جنبه های متفاوت مدرنیته و تفاسیر معاصر از اسلام در کنار یکدیگر ، مستقیما هر دو طرف دعوا را مخاطب قرار می دهد. واقعیت آن است که مدرنیته از جمله مقولات پیچیده ای است که نمی توان با رویکرد سطحی و ساده انگارانه رایج در ادبیات و مطالعات کنونی درباره ی اسلام و چهان اسلام آن را به چنگ آورد.در تحقیق حاضر به بررسی دقیق و تحلیل عمیق گفتمان های برخی از برجسته ترین متفکران سده ی بیستم و بیست و یکم می پردازد که خود را اندیشمند اسلامی می دانند و با پرسش های اصلی جهان مدرن و ارتباط آن ها با اسلام و تمدن اسلامی دست و پنجه نرم کرده اند.

فصل اول ، اندیشه ی محمد اقبال مورد بررسی قرار گرفته است که در خصوص اندیشه غربی مدرن  و گفتمان های اسلامی بسیار متبحر بود.

فصل دوم به ابوالعلاء مودودی اختصاص دارد، کسی که بنیان گذار و ایدئولوگ اصلی حزب با نفوذ جماعت اسلامی در پاکستان و هند بود.

سید قطب دیگر متفکر بسیار با نفوذ سده ی بیستم موضوع فصل سوم است که اندیشه اش تاثیر زیادی بر جنبش ها و گفتمان های اسلامی رادیکال معاصر به ویژه در رابطه با غرب داشته است.

در فصل چهارم اندیشه ی مهدی حائری یزدی را مفصل مورد بحث قرار داده شده است.

و...

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای