۴۶۸۹
۰
۱۳۹۳/۱۲/۹
مطالعات تاريخي جهان اسلام ـ دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی/ ش 3

مطالعات تاريخي جهان اسلام ـ دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی/ ش 3

پدیدآور: نویسندگان ناشر: جامعة المصطفی العالمیةتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: قم

خلاصه

شماره جدید دو فصل‌نامه عملی ـ پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام با مقالات متنوعی چاپ شد.

معرفی کتاب

شماره جدید دو فصل‌نامه عملی ـ پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام با مقالات متنوعی چاپ شد. فهرست و چکیده مقالات به ترتیب زیر است:

سازمان همكاري اسلامي، بررسي ناكامي ها با تاكيد بر عوامل واگرايي/ اسماعيل جهان بين، محمدجلال حيدري

چکيده

سازمان همكاري اسلامي، تنها سازمان دولتي بين المللي است كه تمام كشورهاي اسلامي به آن پيوسته اند. اين سازمان، از كشورهاي ناهماهنگ، با تجربه تاريخي، سياسي و فرهنگي نسبتاً متفاوت تشكيل يافته كه دين مشترك يعني اسلام، تنها عامل پيوند دهنده ميان آن هاست. اين سازمان در واكنش به حريق مسجدالاقصي در سال 1969/1348 و با هدف جهت دهي به تلاش هاي كشورهاي اسلامي در موضوعات بين المللي به ويژه مساله فلسطين ايجاد گرديد، ولي هم چنان در دست يابي به اهداف خود ناتوان باقي مانده است؛ مساله اي كه كم تر به آن در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره پرداخته اند، حال چرا با گذشت بيش از چهار دهه از زمان تاسيس، سازمان نتوانسته به اهداف و آرمان هاي خود دست يابد؟(سوال) در بررسي هاي اوليه، ناتواني سازمان را به دلايل متعدد خارجي اما اغلب بيروني مي توان نسبت داد. (فرضيه) اين مقاله مي كوشد تا در جهت نمايان ساختن تصويري روشن از دلايل ناكامي سازمان همكاري اسلامي، راه هاي نيل به مقاصد سازمان را نيز به صورت ضمني بيان نمايد. (هدف) دست يابي به اين هدف در گرو بهره گيري از شيوه توصيفي-تحليلي است. (روش) اين نوشتار، دليل اصلي ناكامي سازمان همكاري اسلامي را حل نكردن مساله اي مي داند كه عمدتاً براي آن (فلسطين) تاسيس شده است. (يافته)

پیامدها و بازتاب هاي شيعه پژوهي در مطالعات شرق شناسي معاصر/ سيدقاسم رزاقي موسوي

چکيده

مطالعات شيعي شرق شناسان پس از انقلاب اسلامي، با وجود پيشينه كم، رشد چشم گيري داشته است. با اين وصف، همه پيامدها و بازتاب هاي آن، شناخته نشده است، موضوعي كه توجه چنداني بدان توسط پژوهش گران صورت نگرفته است، بنابراين با اين سوال مواجهيم كه شيعه پژوهي در مطالعات شيعه شناسي از چه پيامدها و بازتاب هايي برخوردار است؟(سوال) به نظر مي رسد فضاي فكري و روشي حاكم بر پژوهش هاي خاورشناسان در پژوهش گران شيعي آشنا با آثار غربيان، تاثير مهم و قابل توجهي گذارده است. (فرضيه) با تفكيك فضاي رسانه اي و مطالعات علمي درباره شيعه در جهان غرب و صرف نظر از بررسي انگيزه ها، اهداف و آسيب هايي كه اين مطالعات به لحاظ محتوايي و روشي ممكن است از آن برخوردار باشد، بررسي پيامدهاي شيعه پژوهي خاورشناسان ضروري است (هدف). ماخذشناسي، گونه شناسي، روش شناسي و آسيب شناسي از نمونه مطالعاتي است كه در بررسي شيعه پژوهيِ خاورشناسان بايد مدنظر قرار داد كه با رويكرد توصيفي مبتني بر تبيين آثار شيعه پژوهان غربي ميسر است. (روش) اين نوشتار، بازتاب هاي علمي، معرفتي، روشي، ساختاري، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شيعه پژوهي را شناسايي كرده است. هم چنين نبايد از بازشناسي هويت اسلامي و شيعي، گسترش مطالعات با رويكرد فرهنگي اجتماعي و به ويژه از رويكردهاي جديد استعماري در آثار خاورشناسان فرا استعماري كه از پيامدهاي اجتماعي سياسي اين مطالعات مي باشد، غافل بود (يافته ).

استعمار انگليس و مقايسه نقش مسلمانان و هندوها در آزادي شبه قاره هند/ سيدهدايت علي شاه رضوي

چکيده

شبه قاره هند همواره از موقعيت ژئوپوليتيك و نيز از منابع فراوان برخوردار بوده و ازاين رو، مورد طمع و تجاوز انگليس قرار گرفت. انگليس از سال 1009/1600 با ورود به شبه قاره، بر آن تسلط يافت؛ اما سرانجام با مخالفت شديد هندي ها، مجبور به اعطاي استقلال به آنان شد. نقش مسلمانان و هندوها در كسب استقلال هند و پاكستان، مساله اي است كه به روشني بررسي نشده است! در نتيجه، نقش مسلمانان و هندوها و مقايسه نقش آن دو در آزادي شبه قاره، پرسشي است كه اين مقاله در پي پاسخ به آن است. (سوال) به نظر مي رسد سهم مسلمانان و نهضت عدم همكاري، در آزادي شبه قاره از سلطه انگليس، كم تر از هندوها نيست. (فرضيه) اثبات نقش برجسته مسلمانان در اين راه، مي تواند مويد سهمي باشد كه بايد به مسلمانان در آزادي و كسب استقلال شبه قاره داد. (هدف) دست يابي به اين موضوع، با مطالعات كتابخانه اي و به شيوه توصيفي - تحليلي دنبال شده است (روش) كه حاصل آن، تصويرسازي از توانايي اسلام در هم گرايي با غيرمسلمانان (هندوها) براي دست رسي به خلع يد بيگانگان و نيز نمايش قدرت مسلمانان در تاثيرگذاري بر ديگران به منظور نيل به هدف هاي كلان و ملي است. (يافته)

بررسي و تبيين تاريخ نگاري محلي كشمير تا اوايل قرن يازدهم/ سيداصغر محمودآبادي، اصغر منتظرالقائم، محمدحسين رياحي

چکيده 

از اوايل قرن هشتم هجري، با گسترش اسلام در شبه قاره هند، زبان و ادب فارسي به عنوان زبان ديني، علمي و ادبي در كشمير رواج يافت. آثار مختلفي، از جمله تاريخ هاي محلي به فارسي نگاشته شد؛ اما اين آثار در جامعه ايراني شناخته شده نيست و تلاش موشكافانه براي معرفي برگزيده ترين اين آثار در ايران صورت نگرفته است. بنابراين، سوال اصلي اين پژوهش اين است كه تاريخ نگاري فارسي در كشمير چه آثار مهمي را توليد كرده است. (سوال) به نظر مي رسد كتاب هايي چون: راج ترنگيني (كهن ترين تاريخ كشمير)، بهارستان شاهي (نامه شاهان كشمير) و تاريخ كشمير (معروف به تاريخ حيدر ملك كشميري) مهم ترين آثار به شمار مي رود. (فرضيه) غرض، نشان دادن شباهت هاي فرهنگي كشمير با انديشه هاي ايراني و اسلامي، مولفه هاي متعددي، چون تعاليم عرفاني، ادبي و صوفيانه در رشد و شكوفايي تاريخ نگاري فارسي است. (هدف) مقاله به شيوه توصيفي و تحليلي (روش) به اين نكته دست يافته كه: تاريخ محلي كشمير بيش تر به اساطير، مذهب و شخصيت هاي مقتدر و نافذ از جمله سلاطين و عرفا توجه كرده است تا مسائل اجتماعي و مردمي. (يافته)

معماري اسلامي خراسان بزرگ در سفرنامه هاي خاورشناسان قرن نوزدهم ميلادي/ محمدرضا باراني، سيدمحمدرضا عالمي

چکيده

معماري اسلامي، يكي از جلوه هاي زيباي تمدن اسلامي است كه از افكار، عقايد و ارزش هاي مسلمانان حكايت دارد. غربيان به اين جلوه، از ديرباز توجه داشته اند. خاورشناساني كه با اغراض گوناگون به سرزمين هاي اسلامي سفر كرده اند، به مطالعه معماري اسلامي پرداخته و نتايج اين مطالعه را در سفرنامه هاي خويش آورده اند؛ اما زواياي مطالعه آنان از معماري اسلامي هم چنان بر ما پنهان است. بنابراين بايد پرسيد كه خاورشناسان چه تصويري از معماري اسلامي ارائه كرده اند. (سوال) آنان ضمن نشان دادن برجستگي هاي معماري اسلامي، به كاستي هاي آن پرداخته و نقش برخي از اقوام را در آن مشخص كرده اند. (فرضيه) بررسي گزارش هاي اين خاورشناسان درباره معماري اسلامي در خراسان بزرگ، به خوبي مي تواند وضعيت اين آثار را در قرن نوزده ميلادي هويدا سازد. از سوي ديگر، مقايسه گزارش هايي كه در طول اين قرن آمده، مي تواند به تغييراتي كه طي اين قرن از ابتدا تا انتها در معماري آثار، اعم از، تخريب، مرمت و ساخت بناهاي جديد انجام شده، كمك شاياني بنمايد. (هدف) مطالعه تاريخي و تحليل برخي از آثار خاورشناسان قرن نوزده ميلادي، قادر است به هدف پيش گفته دست يابد. (روش) تاكيد بر بررسي هاي غيرتخصصي معماري اسلامي از سوي خاورشناسان و رابطه معنادار بقا و فناي معماري اسلامي با حملات نظامي و حكومت هاي سياسي، از دستاوردهاي اين مقاله است. (يافته)

صورت بندي گفتماني پسااسلام سياسي در مصر و تونس/ مرتضي شيرودي، علي عنبر

چکيده

ميل بشر و اديان به جهاني شدن، عمري به درازاي انسان دارد اما هم اينك، جهاني شدن، متفاوت از گذشته از غرب به شرق جريان دارد و تاثيراتي كه چندان شفاف نيست را دامن زده است. موضوعي كه از دريچه روش تحليل گفتمان، مورد بررسي قرار نگرفته و گفتمان اسلام سياسي در اثر بي قراري در مواجهه با جهاني شدن در حوزه مصر و تونس، چه تاثيراتي پذيرفته است؟(سوال) گمان زني اين مقاله بر آن است كه صورت بندي جديدي در گفتمان اسلام سياسي در اين كشورها صورت گرفته و حتي در آن، از نشانه ها و دال هايي استفاده مي گردد كه در ضديت و غيريت مفصل بندي گفتمان اسلام سياسي است. (فرضيه) هدف، دست يابي به علل اصلي تغيير صورت بندي اسلام سياسي در دو شخصيت (قرضاوي و غنوشي) و دو حزب (اخوان المسلمين و النهضه) است. (هدف) تلاش بر اين است كه با استفاده از مجموعه وسيعي از داده هاي زباني و غيرزباني از جمله گزارش ها، حوادث تاريخي، مصاحبه ها، سياست گذاري ها و اعلاميه ها، انديشه هاي رهبران و نمايندگان اسلام سياسي مصر و تونس به روش تحليل گفتمان موردمطالعه قرار گيرد. (روش) صورت بندي پسااسلام سياسي در منازعه و مفاهمه جهاني شدن و اسلام سياسي، در دو عرصه نظري و عملي، دستاورد اين مقاله است. (يافته)

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

تاریخ ایران از آغاز اسلام تا پایان صفویان

رسول جعفریان

کتاب تاریخ ایران، چند سال پیش در چهار جلد منتشر شد، اما به درخواست مکرر خوانندگان و محققان و کمیاب ش

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

عمران نامه: فصلنامه اختصاصی صنعت ساختمان استان قم/ شماره 22 زمستان 1401

عمران نامه: فصلنامه اختصاصی صنعت ساختمان استان قم/ شماره 22 زمستان 1401

نویسندگان

عمران نامه فصلنامه اختصاصی صنعت ساختمان استان قم است که به طور تخصصی به مسائل شهرسازی استان قم می پر

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

مسئله ی علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شده ی دارالفنون (از 1267تا 1313ق)

نویسندگان

این کتاب به تاریخ علم ناظر بر انسان در دارالفنون می پردازد، به معنای خاصی از تاریخ علم که در آن شکل