۲۴۷۵
۰
۱۳۹۳/۶/۱۱
کشتی رانی کارون و تحولات سیاسی ـ اقتصادی خلیج فارس در نیمه قرن دوم سیزدهم

کشتی رانی کارون و تحولات سیاسی ـ اقتصادی خلیج فارس در نیمه قرن دوم سیزدهم

پدیدآور: حبیب الله سعیدی نیا ناشر: علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهران

خلاصه

کتاب حاضر تاریخچه کشتی‌رانی در کارون و اهمیت ژئوپولیتیکی و تجاری آن را بررسی می‌کند.

معرفی کتاب

کشتی‌رانی در رودخانه کارون از قرن 19 میلادی مورد توجه قرار گرفت. این امر نیز به دلیل موقعیت این رودخانه و اتصال آن به خلیج فارس از سوئی و قابلیت کشتی‌رانی در آن از سوی دیگر بود. اولین کسانی که در این کشتی‌رانی و تجارت در این رود را به دست گرفتند، مثل موارد دیگر، انگلیسی‌ها بودند. کتاب حاضر تاریخچه کشتی‌رانی در کارون و اهمیت ژئوپولیتیکی و تجاری آن را بررسی می‌کند.

در معرفی انتهای کتاب آمده است:

با تحولاتی که از قرن نوزدهم به بعد در اروپا اتفاق افتاد، اروپائیان به تجارت خلیج فارس توجه کردند. تنها رودخانه قابل کشتی‌رانی ایران و خلیج فارس نیز رودخانه کارون بود که به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و تجاری‌‌ای که داشت از نیمه اول قرن نوزدهم توجه سیاحان و نمایندگان سیاسی انگلستان را به خود جلب کرد. بنابراین، دولت در صدد آزادی کشتی‌رانی کارون برآمد؛ و سرانجام اگرچه ناصرالدین شاه فرمان آزادی کشتی‌رانی کارون را در سال 1306 ق / 1888 م صادر کرد و این رودخانه به روی همه کشتی‌های تجاری خارجی گشوده شد، دولت انگلستان به دلیل داشتن ابزار سیاسی ـ اقتصادی لازم توانست تجارت خلیج فارس و به خصوص کارون را در انحصار بگیرد.

با گشایش کارون به روی کشتی‌های خارجی و با توجه به دامنه وسیع تجارت کارون در حوزه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی در نتیجه، تجارت خارجی و داخلی ایران در حوزه خلیج فارس رونق بیشتری پیدا کرد و به تغییر چهره اقتصادی مناطق کرانه‌ای خلیج فارس و به خصوص خوزستان منجر شد. با ورود نفت به عرصه اقتصادی و تجاری ایران و خلیج فارس، کم کم از اهمیت تجاری کارون کاسته شد و از آغاز جنگ جهانی به بعد، با توجه به تحولاتی که در جهان و نیز داخل انگلستان و ایران اتفاق افتاد، نفت برای انگلستان سود فراوانی داشت و جایگزین تجارت کارون شد و پس از آن با گسترش خطوط راه آهن، کارون اهمیت تجاری خود را از دست داد و بیشترین حمل و نقل کالا و مسافر از طریق راه آهن انجام شد.

بخش اول: موقعیت جغرافیایی و طبیعی رودخانه کارون

بخش دوم: بررسی ساختار اجتماعی خوزستان با تکیه بر کرانه‌های کارون

بخش سوم: بررسی ساختار سیاسی ـ اقتصادی خوزستان با تکیه بر وضعیت اقتصادی و تجاری کارون

بخش چهارم: ارتباط تجاری کارون با حوزه‌های مختلف اقتصادی

بخش پنجم: ورود نفت به عرصه اقتصادی و تجاری ایران، خلیج فارس و کارون

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای