۲۷۵۶
۰
۱۳۸۸/۳/۱۴
ظفرنامه قسم احکاميه، تاريخ خوارزمشاهيان، اسماعيليان و....

ظفرنامه قسم احکاميه، تاريخ خوارزمشاهيان، اسماعيليان و....

پدیدآور: حمد الله مستوفي مصحح: پروانه نيک طبع

خلاصه

بخش ديگري از ظفرنامه مستوفي است که به قياس شاهنامه در تاريخ ايران به شعر سروده شده است.

معرفی کتاب

میراث تاریخ منظوم ما ایرانیان گسترده است و در همه بخشها جاری و ساری. البته در برخی از ادوار بیشتر است.
ظفرنامه حمد الله مستوفی یکی از بزرگترین و پرحجم ترین آثاری است که تاریخ ایران را تا روزگار خود یعنی قرن هشتم به شعر تصویر کرده است.
الگوی اصلی وی برای این کار شاهنامه بوده و او کار خود را مکمل آن معرفی کرده است.
نسخه عکسی ظفرنامه در دو مجلد توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.
اما پس از آن مجلداتی از آن به صورت حروفی و انتقادی منتش شده است.
سه بخش اصلی کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام، تاریخ ایران بعد از اسلام و تاریخ مغول است.
از بخش اسلامیه آن سیره رسول خدا، و خلفای نخستین در دو مجلد چاپ شده است.
همچنین از همان بخش اسلامیه، بخش مربوط به دولت عباسی و فاطمی نیز در یک مجلد انتشار یافته است.
اکنون از قسم احکامیه آن به عنوان جلد ششم تاریخ خوارزمشاهیان، اسماعیلیان، سلغریان فارس و قراختائیان کرمان انتشار یافته است.
گفتنی است که بخشی از مجلد دوم قسم اسلامیه در تاریخ زندگی امامان شیعه است که نویسنده این سطور آنها را جدا کرده و ضمن گفتاری در مقالات تاریخی عرضه کرده است. بر این اساس مستوفی که تاکنون نیز قبر وی در قزوین آشکار است یک سنی دوازده امامی بوده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

سیدمحمدحسینی کاظمی نوربخش

رساله ی صحیفه ی جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمد عریضی (در گذشته ی 424ق) است و مدفن این امامزاده

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر علاقه‌مندان و محققین درباره زندگی و آ

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی