۲۸۲۲
۰
۱۳۸۷/۱۰/۱۷
اسناد فعاليت بهائيان در دوره محمدرضا پهلوي

اسناد فعاليت بهائيان در دوره محمدرضا پهلوي

پدیدآور: ثريا شهسواري

خلاصه

دوستي می گفت این گفته بهائیان درست است که خیلی ها در دنیا به بهائیت می گروند اما جالب تر آن است که خیلی از این خیلی ها، خیلی زود بهائیت را به دلیل بی اساس بودن آن ترک می کنند.

معرفی کتاب

بهائیت همچنان موضوعی بحث انگیز در ایران و برخی از کشورهای جهان است. شاید کمتر دینی است که در دوره های اخیر مانند این به ظاهر آیین بازیچه دست سیاست شده باشد. ویژگی دیگری هم دارد و آن بی پایگی شگفت آن در عین برخی از شعارهای ظاهری است.

دوستی می گفت این گفته بهائیان درست است که خیلی ها در دنیا به بهائیت می گروند اما جالب تر آن است که خیلی از این خیلی ها خیلی زود بهائیت را به دلیل بی اساس بودن آن ترک می کنند.

فعالیت بهائیان در ایران داستان خاص خود را دارد و بعد از قاجار در دوره پهلوی نیز یکسره کشمکش هایی بر سر آن در حوزه سیاست از یک طرف و در برخوردهای محلی از طرف دیگر دیده می شود.

مجموعه حاضر اسنادی است درباره فعالیت بهائیان از اواخر دوره رضا شاه تا پایان دوره پهلوی که بیشتر حاوی اسنادی از شهربانی و سپس ساواک است. این اسناد در باره نوع فعالیت بهائیان، روابط آنان با دستگاه پهلوی و حمایت های سیاسی از آن است. بر اساس این اسناد می توان به سیاست یک بام و دو هوای پهلوی در حمایت از بهائیان و گاه محدود کردن آنان به دلیل عوارض سیاسی و درگیری های محلی پی برد. بنابه آنچه در مقدمه گفته شده این تنها بخشی از چند هزار سندی است که در مرکز اسناد در باره بهائیان نگهداری می وشد.

به جز اسناد که بخش دوم و اصلی کتاب را تشکیل می دهد مقدمه ای هم در باره اصل بهائیت و ریشه های تاریخی آن در بخش نخست کتاب تا ص 158 آمده است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

حامد نوحه خوان

در قرن هفتم میلادی اعراب مسلمان توانستند سلسله ساسانی را سرنگون و ایران را تصرف کنند؛ دو قرن بعد ایر

من راوی آخرین کودتای ترکیه

من راوی آخرین کودتای ترکیه

نرگس رضایی

در این کتاب برای نخستین بار حوادث 15 جولای 2016 ترکیه از سوی یک شاهد زنده به زبانی متفاوت برای مخاطب

منابع مشابه بیشتر ...

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران 1065 ق 1655 م)

اولیاء چلبی

در طول 500 سال گذشته، تمام سیاحانی که در خصوص ایران مطلبی نوشته اند، آثارشان چاپ و در اختیار نهادها

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

در روشنای دانش با استاد علیرضا ذکاوتی قراگزلو

سعید پورعظیمی

فرهنگ، تمدن و مشاهیر هر ملت، شناسه ای تاریخی از سرگذشت آن ملت است که شناخت اوضاع و احوال پیشینیان را