برچسب ها: جزیرة العرب

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

نویسندهنویسندگان

ناشرنشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰ نسخه

شابک978-600-298-472-2

تعداد صفحات۵۳۸

عنواناعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب

نویسندهفریدون اللهیاری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنوانترحال فی صحراء الجزیرة العربیة/ 4 ج

نویسندهتشارلز م. دوتی

ناشرالمرکز القومی للترجمة

تاریخ چاپ۲۰۰۹ م

مکان چاپقاهره