ناشر: سفیر اردهال

۱۵ کتاب

کتاب ها

عنوانآیین عزاداری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی

نویسندهجواد نظری مقدم

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانباکو و انقلاب مشروطه ایرانی

نویسندهرسول پورزمانی

ناشرانتشارات سفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانمجموعه اسناد و خاطرات تاریخی؛ سفرنامه ناصرالدین شاه به چمن سلطانیه

نویسندهسام میرزا

ناشرانتشارات سفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

عنوانسرزمین کرمانج ها؛ نگاهی به نژاد، تاریخ، جغرافیا، مساکن اولیه و آداب و رسوم قوم ایرانی کرد از ادوار گذشته تا کنون

نویسندهسعید اسدی فر

ناشرانتشارات سفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانروز شمار محاصره تبریز و اعاده مشروطه بر اساس اسناد منتشر نشده

نویسندهنویسندگان

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانسیصد بند در مرثیه

نویسندهمیرزا مهدی شکوهی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنواناختر تابان

نویسندهابوالقاسم محتشم شروانی بهوپالی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنوانریاض‌الادویة

نویسندهیوسفی هروی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

عنوانتذکره آفتاب عالمتاب

نویسندهقاضی محمدصادق خان اختر هوگلی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی دفتر پنجم، گفتارهایی در تاریخ علم

نویسندهیوسف بیگ باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانمشکوة المسافرین (سفرنامه تبریز ـ عتبات)

نویسندهعلی اکبر مشکوة السلطان (1317 ق)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانیادگار شکوهی - مجموعه آثار میزرا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان

نویسندهمیرزا حسن شکوهی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنواندرج الدرر و درج الغرر فی بیان میلاد خیر البشر

نویسندهاصیل الدین واعظ دشتکی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

عنوانتذکره علمای کشمیر

نویسندهسید محسن حسینی کشمیری

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران