۲۸۴۷
۰
۱۳۸۶/۷/۲۶
کاشان در مسير تشيع

کاشان در مسير تشيع

پدیدآور: مصطفي صادقي

خلاصه

تلاش برای بازشناسی تاریخ تشیع در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر اوج گرفته است. شماری از دانشجویان و طلاب، برای پایان نامه های خود موضوعاتی از این دست را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از آنها همین کتاب است که آقای صادقی به عنوان پایان نامه انجام داده و حسن آن به این است که خودش هم کاشانی است.

معرفی کتاب

تلاش برای بازشناسی تاریخ تشیع در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر اوج گرفته است. شماری از دانشجویان و طلاب، برای پایان نامه های خود موضوعاتی از این دست را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از آنها همین کتاب است که آقای صادقی به عنوان پایان نامه انجام داده و حسن آن به این است که خودش هم کاشانی است. مولف نهایت تلاش خود را برای استفاده از مآخذ مختلف برای پیگیری بحث انجام داده است. فصل اول:‌ کلیات تحقیق فصل دوم:‌ ورود تشیع به کاشان فصل سوم: گسترش تشیع به کاشان کتاب جمعا 210 صفحه با نمایه ها و منابع و مآخذ است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تأویل و تفسیر نگاره های ایرانی - اسلامی بر پایه ی نجوم

تأویل و تفسیر نگاره های ایرانی - اسلامی بر پایه ی نجوم

عارفه صرامی - سیده شبنم شمس الدین

صفحات پیش رو کوششی است در کاربست روشی در تفسیر و تأویل تصویر. غالب پژوهش ها در حوزه ی تحقیق در باب ن

جغرافیای سیاسی و فرهنگی آل فریغون

جغرافیای سیاسی و فرهنگی آل فریغون

لیلا شاه حسینی

کتاب حاضر نخستین پژوهش مستقل برای شناسایی تاریخ سیاسی، نظام دیوانی و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آل فر

منابع مشابه بیشتر ...

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

رسول مهربان

آنچه پیش رو دارید، گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به