۲۰۷۶
۰
۱۳۸۴/۱۱/۲۹

بدون تصویر

السلاجقة و النورمان (قراءة في تشابه التطورات و الاهداف)

پدیدآور: حمود بن محمد بن علي النجيدي

معرفی کتاب

کتاب سلاجقه و نورمن ها يک کار پژوهشي مقايسه اي است ميان سرنوشت دو قوم و قبيله اي که در تقريبا به طور همزمان تحول مشترکي را به لحاظ شرايط اجتماعي و ديني يکي در دنياي اسلام و ديگري در دنيا مسيحيت تجربه کردند.
سلجوقي ها يکي از اقوام ترک از جماعت غزها هستند که در قرن چهارم و در آسياي دور به اسلام گردن مي نهند. آنان اندک اندک به سرزمين هاي شرقي اسلام در خراسان نزديک مي شوند و پس از مدتي دست تقدير آنان را با غزنويان همسايه مي کند.
اين جماعت مانند هر طايفه پرجمعيت باديه نشين ديگر، هوس مي کنند تا بر شهرها تسلط يابند و شرايط براي اين کار فراهم مي شود. کم کم خلفاي بغداد براي راحت شدن از گرفتاري پردامنه بساسيري که براي فاطميان تلاش مي کرد و بر بخش مهم بغداد سيطره يافته بود، دست به دامان سلاجقه مي شوند و آنان را به بغداد مي کشند. بدين ترتيب اين جماعت بدوي بعد از تغيير آيين در درون جامعه اسلامي وارد شده و منشا تحولات عظيمي مي شوند.
نورمن ها نيز در شمال غربي اروپا مانند همين جماعت سلجوقي ابتدا به آيين کاتوليک مي گروند. کم کم مهاجرت خود را به سوي شهرهاي اروپا آغاز کرده به شمال غرب فرانسه و سپس انگليس آمده و از آنجا راهي جنوب ايتاليا مي شوند. اين جماعت هم به تدريج با دستگاه پاپ کنار آمده و آنان نيز از روي مصلحت خود با نورمن ها همپيمان مي شوند. اين حوادث در دهه سوم قرن يازدهم ميلادي رخ مي دهد.
درست همان طور که آشفتگي هاي سياسي در ايران و عراق سبب شد تا از سلاجقه به عنوان اهرمي براي فشار بر اين گروه ها و دولت هاي محلي استفاده شده و عباسيان در اين جهت به قدرت آنان مشروعيت دادند در اروپا هم با توجه به آشتفتگي هايي که در ايتاليا ميان حکومت هاي محلي وجود داشت دستگاه پاپي به مصلحت خود ديد که براي خلاصي از اين حکومت ها با نورمن ها متحد شود.
انگيزه هاي ديني که منجر به اين تحول سياسي شد در هر دو مورد قابل مقايسه با يکديگر است. در اوج اختلافات شيعي و سني و غلبه شيعه ها بر مصر و نزديکي غلبه آنها بر عراق ، خليفه عباسي با استفاده از انگيزه مذهبي سلجوقيان را به مرکز خلافت مي کشاند و طغرل بيک با ادعاي اين که قصد حج دارد راهي شده و حتي بنا را بر آن مي گذارد تا دولت فاطمي را از شام و مصر هم حذف کند. همين مساله بود که پاي سلجوقيان را به شام باز کرد و آنان را واداشت تا حملات فراواني در آن ناحيه براي بيرون کردن فاطميان و يا کساني که با آنان همراهي مي کردند داشته باشند.
به همين قياس بايد به اختلافات ميان کاتوليک ها و ارتدوکس ها توجه داشت. قسطنطنيه مرکز ارتدوکس ها بود و محل جنگ آنان با کاتوليک ها درست در همين جنوب ايتاليا بود. پاپ با نورمن ها متحد شد تا از آنان سدي در برابر ارتدوکس ها ايجاد کند. فرمانده نورمن ها با نام رابرت گويسکارد Robert Giscard nv در سال 1071 توانست شکست سختي بر بيزانسي ها وارد کرده و آنان را از جنوب ايتاليا بيرون براند.
نويسنده اين کتاب در ابعاد ديگري هم به مقايسه اوضاع مشابهي که در اين دوره ميان سرزمين هاي ايراني و اروپايي وجود داشته کوشيده و سعي کرده است تا از اين مقايسه برخي از واقعيات مشترک اين دو جامعه را به تصوير بکشد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق