۱۴۱۶
۰
۱۳۸۴/۳/۱۳

بدون تصویر

الدرر في اختصار المغازي و السير

پدیدآور: ابن عبدالبر الاندلسي (م 498) مصحح: فتيه لاوي

معرفی کتاب

کتاب الدرر في اختصار المغازي و السير از ابن عبدالبر اندلسي (م 498) از برجسته ترين علماي اسلامي و مذهب مالکي اندلس است که آثار فراواني در فقه و حديث و تاريخ تاليف کرده است.
اين کتاب مختصر اما مفيد وي حاوي اطلاعات سيره نبوي است که برگرفته از آثاري است که آن زمان در اندلس رايج بوده و برخي از آنها ديگر در شرق اسلامي وجود نداشته است.
دانش سيره از نسل صحابه آغاز شد و کساني چون ابن عباس و عايشه و ديگر اصحاب اخبار آن را نقل کردند.
نسل دوم يعني فرزندان صحابه در مدينه کار را ادامه دادند که از ميان آنان عروه بن زبير به دليل آشنايي با عايشه و ديگر صحابه در اين باره اخبار فراواني نقل کرد. برخي يهودي هاي مسلمان شده هم مانند وهب بن منبه در باره سيره مطالبي نقل کردند که بعدها مورد طعن برخي از مورخان تيزبين قرار گرفت.
نسل سوم افرادي مانند ابن حزم انصاري و ابن شهاب زهري بودند که به طور وسيع تر به سيره پرداختند.
نسل چهارم موسي بن عقبه (م 141) و ابن اسحاق (م 151) بودند.
در ميان امامان شيعه و اصحاب آنان هم علم سيره مورد توجه جدي بود. اخبار امام علي و انتقال آن به امامان بعدي منبع مهمي براي سيره شد. ابن اسحاق در اين زمينه از دانش امام باقر (ع) فراوان استفاده کرد. اما يکي از اصحاب امام صادق (ع) با نام ابان بن عثمان احمر(م 170) کتاب مفصلي در سيره نوشت.
کتاب الدرر از برخي از آثار مفقود فراوان استفاده کرده که از آن جمله کتاب موسي بن عقبه است.
اين کتاب بارها و بارها چاپ شده اما اثر جديد با شرح و تفصيل خاصي است که به عنوان «دراسه نقديه و توثيقيه» توسط فتيه بن لاوي به چاپ رسيده است.
از آنجايي که بسياري از اخبار اين کتاب در قالب حديث است و نوعي تاريخنگاري حديثي است، اين مصحح تمامي اسناد آن را به لحاظ وثاقت مورد بررسي قرار داده و مفصل در باره آنها بحث کرده است.
در واقع اين کتاب بيش از هر چيزي بررسي سندي کتاب الدرر است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق