۲۸۳۹
۰
۱۳۸۴/۱۱/۱۵

بدون تصویر

مجله زمانه شماره 29

پدیدآور:

معرفی کتاب

بيست و نهمين شماره مجله تاريخي زمانه منتشر شد. اين شماره به مناسبت ايام بهمن ماه مقالاتي در باره انقلاب اسلامي دارد.
پاياني بر شبه مدرنيسم در ايران مصاحبه با دکتر ذاکر اصفهاني.
زندگي و زمانه علي دشتي از عبدالله شهبازي که بخش چهارم آن است.
مردي که مثل هيچ کس نبود در باره مدرس از محمد رضا معتضديان
شاه بين دو فرار از جلال الدين مدني
ارجاعات انقلاب از دکتر امه طلب.
چرا ارتش نتوانست در باره علل عدم موفقيت ارتش در سرکوب مردم از جواد صباغ جديد.
گفتمانهاي مطرح در انقلاب اسلامي از دکتر محمدرضا مرندي
و چند مقاله ديگر
آنچه مهم است اين که درمجلات اينچنيني درج مقالاتي که چندين بخش است و بايد در چهار يا پنج قسمت چاپ شود درست به نظر نمي رسد. اين براي هفته نامه ها مناسبت دارد که داستان چاپ مي کنند و براي سرگرم کردن مردم را به قسمت هاي بعدي احاله مي دهند. اين قبيل مقالات مانند آنچه در باره دشتي است يا مدرس بهتر است به صورت کتاب انتشار يابد. پيش از انتشار آنها به صورت کتاب مي تواند مقاله اي را با موضوعي مستقل از آن انتخاب وبه چاپ رساند.
دوره دوم و سوم مجله زمانه به صورت مجلد هم به چاپ رسيده که طالبان مي توانند مجموعه شماره هاي 14 - 25 آن را در يک مجلد بزرگ داشته باشند.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق