۲۱۰۹
۰
۱۳۸۴/۴/۲۰

بدون تصویر

کرمان في العهد البويهي

پدیدآور: ابراهيم بن عطاءالله البلوشي

معرفی کتاب

کتاب کرمان في العهد البويهي از ابراهيم بن عطاءالله بلوشي يا بلوچي از آثاري است که اختصاصا کرمان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجري را از زواياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد بحث قرار داده است. اين اثر هم متکي به مصادر و منابع تاريخي و اقتصادي و جغرافي است و هم همراه با تحقيقات ميداني که با همکاري برخي از استادان دانشگاه کرمان و مراکز فرهنگي اين شهر به انجام رسيده و مولف در مقدمه از آنها تشکر کرده است.
فصل نخست کتاب در باره جغرافياي کرمان است که بر اساس منابع جغرافيايي کهن که بسياري از آنها متعلق به قرن چهارم است تدوين شده و ضمن آن از موقعيت و مساحت و توپوگرافي منطقه و جغرافياي انساني و حيواني و مسافات ميان شهرهاي آن سخن گفته شده است.
فصل دوم در باره تاريخ کرمان از ظهور اسلام تا دوران بويهي است. عصر خلفا، عصر اموي و عباسي، ساماني ها و الياسي هاي کرمان در اين فصل مورد بحث قرار گرفته که بخش اخير آن در باره خاندان الياسي بحثي تازه و جالب توجه است.
فصل سوم کتاب در باره تاريخ حکومت آل بويه در کرمان است که ضمن آن علاوه بر تسلط بويهي ها به دست اندازي ها ي صفاري ها به اين منطقه به تفصيل اشاره شده است.
فصل چهارم در باره تاريخ اجتماعي کرمان در اين دوره است. در اين فصل و فصل قبل به کارهاي عضدالدوله در اين منطقه اشاره شده و به علاوه جنبه هاي ديني و تمدني منطقه کرمان مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم در باره تاريخ اقتصادي کرمان است که از کشاورزي و تجارت و ماليات ها صبحت شده است.
در پايان کتاب علاوه بر فهرست منابع کتاب، تعدادي تصاوير رنگي و نقشه و غيره هست که از بقاياي آثار منسوب به آل بويه و حوزه جغرافيايي اين شهر تهيه شده است.
چاپ کتاب روي کاغذ کلاسه بوده و سر جمع در حدود 300 صفحه مي باشد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق