۲۳۹۳
۰
۱۳۸۴/۴/۲۰

بدون تصویر

کرمان في العهد البويهي

پدیدآور: ابراهيم بن عطاءالله البلوشي

معرفی کتاب

کتاب کرمان في العهد البويهي از ابراهيم بن عطاءالله بلوشي يا بلوچي از آثاري است که اختصاصا کرمان قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجري را از زواياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد بحث قرار داده است. اين اثر هم متکي به مصادر و منابع تاريخي و اقتصادي و جغرافي است و هم همراه با تحقيقات ميداني که با همکاري برخي از استادان دانشگاه کرمان و مراکز فرهنگي اين شهر به انجام رسيده و مولف در مقدمه از آنها تشکر کرده است.
فصل نخست کتاب در باره جغرافياي کرمان است که بر اساس منابع جغرافيايي کهن که بسياري از آنها متعلق به قرن چهارم است تدوين شده و ضمن آن از موقعيت و مساحت و توپوگرافي منطقه و جغرافياي انساني و حيواني و مسافات ميان شهرهاي آن سخن گفته شده است.
فصل دوم در باره تاريخ کرمان از ظهور اسلام تا دوران بويهي است. عصر خلفا، عصر اموي و عباسي، ساماني ها و الياسي هاي کرمان در اين فصل مورد بحث قرار گرفته که بخش اخير آن در باره خاندان الياسي بحثي تازه و جالب توجه است.
فصل سوم کتاب در باره تاريخ حکومت آل بويه در کرمان است که ضمن آن علاوه بر تسلط بويهي ها به دست اندازي ها ي صفاري ها به اين منطقه به تفصيل اشاره شده است.
فصل چهارم در باره تاريخ اجتماعي کرمان در اين دوره است. در اين فصل و فصل قبل به کارهاي عضدالدوله در اين منطقه اشاره شده و به علاوه جنبه هاي ديني و تمدني منطقه کرمان مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم در باره تاريخ اقتصادي کرمان است که از کشاورزي و تجارت و ماليات ها صبحت شده است.
در پايان کتاب علاوه بر فهرست منابع کتاب، تعدادي تصاوير رنگي و نقشه و غيره هست که از بقاياي آثار منسوب به آل بويه و حوزه جغرافيايي اين شهر تهيه شده است.
چاپ کتاب روي کاغذ کلاسه بوده و سر جمع در حدود 300 صفحه مي باشد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

چهلچراغ طاغوت شکن - زندگینامه چهل صاحب فتوای مبارز ضد استعماری در کشور عراق

چهلچراغ طاغوت شکن - زندگینامه چهل صاحب فتوای مبارز ضد استعماری در کشور عراق

کتاب حاضر جمع‌آوری بیانیه‌ها، فتاوا و نظرات 40 نفر از علمای عتبات عالیات در جهاد علیه اشغالگران است.

سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

مؤلف در این کتاب کوشیده است تا با دقت به کندو کاو در اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان بپردازد، و به

منابع مشابه بیشتر ...

نسل کشی ارامنه: جهان سخن می گوید: 2018 - 1915: مدارک و اعلامیه ها

نسل کشی ارامنه: جهان سخن می گوید: 2018 - 1915: مدارک و اعلامیه ها

هاروت ساسونیان

این کتاب مجموعه ی جمع آوری شده از اسناد، مدارک و بیانیه هایی است که نشان دهنده ی به رسمیت شناختن نسل