۱۶۴۶
۰
۱۳۸۴/۱/۲۲

بدون تصویر

موسوعه انساب العشائر العراقيه السادة العلويون

پدیدآور: ثامر عبدالحسن العامري

معرفی کتاب

اين کتاب شرح حال تعداد فراواني از علماي معاصر عراق و ايران است که نسب به رسول خدا مي برند و از سادات علوي هستند.
در اين کتاب که به قطع رحلي منتشر شده نام شمار فراواني از چهره هاي معاصر عراق را مشاهده مي کنيم که تاکنون در مصادر موجود شناختي از آنان نداشتيم.
برخي از اين شرح حال ها مربوط به چهره هايي است که زنده بوده و در عرصه علم و سياست مشغول فعاليت هستند.
يکي از محاسن اين کتاب آن است که تصاوير زيادي را در خود جاي داده و به لحاظ کيفيت هم نسبتا خوب چاپ شده است.
افرادي که انتخاب شده اند از اقشار مختلف هستند. از آن جمله علما و مراجع تقليد، روساي عشاير و نيز چهره هاي غير روحاني فراواني که در دانشگاه يا در عرصه اداري کشور عراق فعاليت دارند. همين طور شرح حال بسياري از نويسندگان معاصر نيز درج شده است.
اين کتاب گرچه به عنوان مجلد اول معرفي شده اما حروف الف تا يا را در برگرفته و گويا قرار است مجلدات ديگر مربوط به غير سادات باشد.
کتاب ياد شده محل نشر ندارد اما در قم و مشهد توزيع مي شود.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ساینا محمدی خبازان

این نوشتار با تمرکز بر روی معماری یکی از دوره های طلایی ایران پس از اسلام- اصفهان عصر صفوی - به شنا

دانشگاه ها در قرون وسطی

دانشگاه ها در قرون وسطی

ژاک ورژه

کتابی که پیش رو دارید، اثری موجز ولی جامع از سیرتحول شکل گیری دانشگاه ها درغرب از ابتدای قرن سیزدهم

منابع مشابه بیشتر ...

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی (2 جلدی)

سیدحسین حسینی

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و امروزه فرهنگی که به سمت تمدن سازی حرکت نکند، قابلیت جامه سازی خود

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

کارنامه سیاسی فرهنگی محمدعلی فروغی

سید بهرام موسوی

این کتاب در چهار فصل و یک ضمیمه شامل ساختار اجتماعی ایران و زمینه‌های پیدایی جریان روشنفکری در عصر ق