۲۳۵۳
۰
۱۳۸۵/۸/۱۸
ميکادو نامه (تاريخ منظوم جنگ ژاپن با روسيه)

ميکادو نامه (تاريخ منظوم جنگ ژاپن با روسيه)

پدیدآور: حسين علي تاجر شيرازي مصحح: علي مير انصاري

معرفی کتاب

 

 

در آستانه انقلاب مشروطيت در ايران شکست روسيه از ژاپن در سال 1904 - 1905 الهام بخش مبارزاني شد که بخش عمده مشکلات و مصايب کشور خود را ناشي از فشار روسها مي دانستند. برخي پيران هنوز تصرف بخش هاي شمالي کشور را توسط روسيه حکايت مي کردند و به هر حال کينه اي خاص در دل هاي مردم بود. وقتي ملت کوچکي مانند ژاپن توانست اين کشور را شکست داده و ناوگان بزرگ روسيه را در درياي ژاپن به طور کامل زير آب بفرستد، سبب خوشحالي مردم ايران شد.

همين خوشحالي سبب شد تا يک شاعر شيرازي تاريخ اين جنگ را در قالب يک منظومه به سبک شاهنامه ارائه دهد. اين منظومه همان زمان در هند به چاپ رسيد.

ميکادو نامه با ستايش باري تعالي آغاز شده در باره ترقي دولت روس و خردمندي پطر کبير سخن گفته و به دنبال آن از ترقي ژاپن سخن مي گويد. سپس به جنگ چين و ژاپن اشاره شده و آنگاه به سمت بحث از مقدمات جنگ روسيه و ژاپن مي پردازد. زان پس به آرامي سلسله حوادث اين جنگ جزء به جزء بيان شده و تا صلح ژاپن و روسيه و خاتمه جنگ پيش مي رود

آقاي مير انصاري ضمن تصحيح کتاب براي آن فهارس اعلام اشخاص و جغرافيا و اصطلاحات نظامي و لشکري و واژگان و ترکيبات و اصطلاحات تمدني جديد فراهم کرده است.

ميکادونامه به عنوان ضميمه مجله آينه ميراث است که به جز اصل مجله هر از چندي يک رساله کهن را به عنوان ضميمه منتشر مي کند.

ميکادو نامه در سال 1323 قمري سروده شده  و حدود يک صد سال پيش در کلکته به چاپ رسيده است

در مقدمه به اشعار ديگري هم که شماري از شاعران در باره توجه به پيروزي ژاپن بر روسيه آورده اند توجه داده شده است.

منظومه ميکادو نامه مشتمل بر بيش از دو هزار بيت است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ نوین ترکیه

تاریخ نوین ترکیه

اریک جی زورخر

زوخر آثار زیادی در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی درباره ی تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عثمانی، ترکیه ی

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

غلامحسین صالحی

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها تاریخ چگونگی پیدایش آسیاب‌ها در جهان و شیوه‌های گوناگون ساخت و پرداخت و نگهد

منابع مشابه بیشتر ...

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

خاندان حمّوئیان (بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حمّوئیان خراسان، شام و یزد)

سیدسعید احمدپور مقدّم

کتاب حاضر سعی دارد معرفی جامع تری از آل حمّویه ارائه کند. لذا به بررسی کارنامه ی علمی، فرهنگی و سیاس

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل