۱۳۳۹
۰
۱۳۸۴/۷/۲۰

بدون تصویر

مرآت واردات، اثري تازه در باره تاريخ صفويه

پدیدآور: محمد شفيع طهراني مصحح: دکتر منصور صفت گل

معرفی کتاب

نويسنده فرزند محمد شريف و از خانداني اهل فضل و دانش است که در ايران و هند مي زيسته و در اين کتاب گزارشي از آنچه در اواخر صفويه خود ناظر بوده به نگارش درآورده است. نويسنده که اهل طهران آن روزگار بوده در آخرين صفحات کتابش از مردم طهران که افغانان را به درون شهر راه نداده و از خاندان صفويان استقبالي شايان کرده اند ستايش کرده و گويد : آفرين بر مردم با وفاي درست پيمان طهران.
اين کتاب در باره تاريخ صفويان، پيامدهاي آن و فرمانروايي ملک محمود سيستاني است و به دليل آن که مولف بيش از همه مشاهدات خود را نگاشته اثري دست اول به شمار مي آيد. مصحح توضيحاتي در باره مواردي از کتاب، در پايان کتاب آورده که مفيد و سودمند است.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

منابع مشابه بیشتر ...

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

نازلی اسکندری نژاد

این کتاب تمرکز خود را بر چگونگی ورود و ظهور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده و از نقش بسزا